Welkom op de website van H&G.

Dé lokale partij voor Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft.

De eerste stap is gezet! Je hebt toegang tot de site van JOUW politieke partij, Helder & Gedreven.
H&G is een partij waar de burger centraal staat. En dan ook iedere burger, jong en oud!
Wij stellen ons ten dienste van onze gemeenschap.
Inmiddels zijn wij gegroeid van een startende groep enthousiaste mensen in 2004 naar een gerespecteerde partij in Valkenswaard. Een volwaardige fractie met een eigen wethouder.
Verder een enorme achterban met daarin vele, vele disciplines die ons actief ondersteunen!

In de dagelijkse praktijk gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg. Onafhankelijk en goed onderbouwd voeren wij het politieke debat. Wij zoeken meerderheden om tot democratische besluitvorming te komen. H&G geeft inhoud en kleur aan de lokale politiek.
Geen verbindingen met landelijke partijen. Geen verplichtingen of orders van andere bestuurslagen zoals Provinciaal bestuur of 2e kamer. Neen, wij kunnen en mogen dus zelfstandig onze keuze maken!

Alle onderwerpen van “stoeptegelniveau” tot “majeure dossiers” worden door H&G gelijkwaardig beoordeeld en behandeld. Of het nu de verlichting in uw straat betreft of de ontwikkeling van woonwijken. Elk dossier krijgt optimale aandacht. Inmiddels vertegenwoordigt onze partij alle werkvelden die onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen.
Financiën, WMO, Onderwijs, Sport, Recreatie, Economie, Jeugd, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Samenwerkingsverbanden, Openbaar Vervoer, Middenstand, Industrie en Ouderenbeleid etc.
Ervaring, enthousiasme, betrokkenheid en gedrevenheid….dat is JOUW H&G!

Theo Geldens
Volksvertegenwoordiger.

Alderstafel

Verzoek toetreding Alderstafel Eindhoven De gemeente Valkenswaard heeft, mede namens Bergeijk, Bladel, Sint Oedenrode, Laarbeek en Waalre, een brief gestuurd aan oud-minister Alders met het verzoek een vertegenwoordiger van elk van deze gemeenten toe te laten tot de ‘Alderstafel’ van Eindhoven Airport. De Alderstafel in Den Haag is een overlegorgaan van de rijksoverheid over de […]