Algemene Ledenvergadering

In verband met extra maatregelen in Brabant heeft het bestuur besloten om de
Algemene ledenvergadering van 17 maart
niet door te laten gaan!

Dit tot nader order. Via de H&G-site en extra mail wordt een nieuwe datum op een later tijdstip bekend gemaakt.

Wij gaan ervan uit dat overige organisaties, verenigingen en gemeenteraad deze adviezen serieus overnemen en indien NIET noodzakelijk vergaderingen etc. afzeggen tot nader order.

Bestuur H&G.