Gerry van Soerland

Ik ben Gerrie van Soerland en wil me graag even bij u introduceren. Ik ben in 1950 geboren in Eindhoven, heb daar ook mijn scholing genoten en ben 40 jaar in dienst geweest bij de SKPO, een grote onderwijsinstelling voor basis en speciaal onderwijs in Eindhoven en omgeving. Ik heb als leerkracht, adjunct-  en als directeur in de stadsdelen Tongelre, Strijp, Woensel en Stratum gewerkt. Mijn grootste specialiteiten daarin waren het stimuleren van het soepel samenleven van autochtone en allochtone leerlingen en ouders, het Nederlands als tweede taalonderwijs en leespromotie voor alle kinderen.

Sinds mijn pensionering doe ik vrijwilligerswerk: ontbijtservice, bezoek aan mensen die alleen zijn en optredens binnen de ouderenzorg van de RSZK, een stichting met een tiental verzorgingshuizen in de Kempen. Een vreemde overgang misschien, maar heel plezierig om te doen. Voor mijzelf was de grootste verandering eigenlijk, dat ik na 40 jaar “Juf” te zijn geweest opeens met “Zuster” werd aangesproken.

In 1986 ben ik samen met mijn partner in Dommelen komen wonen. We hebben binnen carnavalsvereniging de Pintenwippers een kleine paleisrevolutie ontketend door als vrouwen een zestal jaren zitting te nemen in het bestuur. Ik kon, naast allerlei hand- en spandiensten, als secretaris mijn ei daar volledig kwijt. Verder ben ik al zo’n 20 jaar actief in de Martinuskerk in Dommelen. Ik ga voor in woordvieringen, avondwaken en afscheidsvieringen en ben lector bij eucharistievieringen, waarbij een uitstapje naar een van de andere kerken van Valkenswaard of naar Kempenhof, Taxandria en De Hoevenakkers ook geen uitzondering is.

Mijn hobby’s zijn verder tuinieren, knutselen, wandelen en fietsen. U leest het: politiek zit nergens in mijn doopceel, maar het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Ik draag al vanaf de start H&G een warm hart toe. Heb hier en daar mijn steentje bijgedragen en toen ik begreep dat onze partij zo groot werd dat fractie en bestuur gescheiden moesten worden, heb ik me beschikbaar gesteld als kandidaat voor het bestuur. Mijn voornaamste reden daarvoor is dat ik vind dat de fractieleden zich voor 100% moeten kunnen inzetten voor de gemeenschap van Valkenswaard en zich niet druk moeten hoeven maken over bestuurlijke aangelegenheden. Ik hoop dan ook dat wij met het net opgerichte bestuur onze fractie op een geweldige manier kunnen ondersteunen, onze leden kunnen motiveren en nieuwe leden kunnen aantrekken.

Ik wens ons allen in Valkenswaard en H&G in het bijzonder alle goeds.

Geef een reactie