Theo Geldens

Mijn achtergrond

Ik kom uit een familie waar politiek heel gewoon was, dagelijkse kost bijna. Pa had een eigen partij en is vele jaren wethouder geweest in Valkenswaard. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader bij zijn kinderen ooit heeft gepolst of er enige belangstelling bestond om in zijn voetsporen te treden. Ieder ging zijn eigen weg en deed op zijn of haar eigen manier de nodige levenservaring op. Mijn eerste serieuze relatie kwam uit de omgeving van Veerle in het mooie België. Rondom deze relatie vormde zich mijn vriendenkring en ik oriënteerde mij meer en meer richting België. Na even vanuit Nederland te hebben gewerkt voor wat toen Falkplan-Suurland heette ging ik al snel 100 % in België werken en dat is zo gebleven tot op de dag dat ik de keuze heb gemaakt om wethouder te worden in de gemeente Valkenswaard. Voor mij een logische keuze na 12 jaar raadslid en fractieleider te zijn geweest. Inmiddels ben ik ruim 30  jaar getrouwd met Carla, uit België en heb twee lieve kinderen, Evelien en Julie.

Mijn politieke overweging

Hoewel mijn omgeving al vaak had aangeven dat ik iets in de politiek moest gaan doen heb ik tot 2004 gewacht met het zetten van die belangrijke stap in mijn leven. Vanuit mijn eigen ervaring heb ik gemerkt hoe stug en onwelwillend een gemeente kan functioneren.
In mijn beleving dient de politiek en het bestuur van onze gemeente in het bijzonder te zorgen voor ten minste twee belangrijke zaken. Ten eerste voert de gemeentelijke organisatie wettelijke taken uit. Denk daarbij aan de uitgifte van het paspoort, afvalstoffeninzameling, riolering, handhaving bouwregels enzovoort. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke taak waar het gaat om het welzijn van de mens binnen onze gemeenschap. Welke inspanningen levert de gemeente om ervoor te zorgen dat wij ons goed, veilig en gelukkig voelen binnen onze gemeenschap. In 2004 ontdekte ik dat het toenmalige bestuur deze taken niet goed vervulde en kwam ik in actie en heb ik een eigen partij opgericht genaamd Helder en Gedreven. Het was noodzakelijk een geheel nieuwe organisatie op te zetten die een geheel eigen frisse koers zou gaan varen, los van oude tradities en oude gewoontes. Het roer moest om en het roer ging om. Mijn missie mijn doelstelling van destijds “zorg dat de raadsleden weer echt betrokken worden, het zijn tenslotte de door u gekozen volksvertegenwoordigers” is bereikt.
Binnen nagenoeg alle partijen binnen de Valkenswaardse raad zien we vandaag dat de vernieuwing is doorgevoerd en dat is goed. Partijen en volksvertegenwoordigers zijn weer betrokken en nemen actief deel aan de besluitvorming. Ik ben er vast van overtuigd dat onze inzet van de afgelopen jaren waarbij dossierkennis noodzakelijk is voor het raadswerk in combinatie met het centraal positioneren van de mens, onze inwoners in belangrijke mate hebben bijgedragen aan dit proces.

In de bestuursperiode 2006 – 2010 bevond H&G zich in de oppositie en voerde een consequent beleid dat eenvoudig als volgt geduid kan worden “ maak van slechte voorstellen goede voorstellen en maak van goede voorstellen betere voorstellen, zorg daarbij steeds dat de mensen centraal staan “. Deze door veel inwoners als constructief ervaren werkwijze werd gewaardeerd en leverde ons bij de verkiezingen van 2010 diverse raadszetels op. 

In de bestuursperiode 2010 – 2014 neemt H&G een belangrijke positie in binnen de coalitie en in 2014 wordt de inzet van de afgelopen jaren opnieuw beloond met 8 zetels en wordt H&G de grootste politieke partij binnen de Valkenswaardse gemeenschap.
Ondanks versnippering van het Valkenswaardse politieke landschap
van 6 partijen naar inmiddels 9, wist H&G de grootste partij te blijven en maakt H&G tot op de dag van vandaag deel uit van de coalitie.

Inmiddels is H&G uitgegroeid tot een  volwassen politieke partij klaar voor de toekomst. Onze authenticiteit “positief kritisch” hebben we steeds weten te behouden, geen gezeur, geen vervelende naar binnen gekeerde houding, maar open “Helder Gedreven” en vooral positief.  Onze raadsleden elk met hun specifieke kennis op verschillende beleidsterreinen zetten zich samen met onze  bestuursleden en de grote achterban dagelijks in voor uw belangen. En dat doen wij nog steeds op de authentieke wijze zoals we dat voor ogen hadden in 2004.

Even terug naar mijzelf.
Een bestuursperiode in de oppositie en twee periodes in de coalitie. Waarom dan zelf niet eerder gegaan voor het wethouderschap ?
Een begrijpelijke vraag.

Hoewel het eerder had gekund, heb ik er in 2010 en 2014 bewust voor gekozen (nog) geen wethouder te worden, niet omdat ik het niet zou kunnen of niet zou willen, beslist wel!

Ik heb deze keuze gemaakt omdat ik het nodig vond eerst de organisatie van mijn partij en de vertegenwoordiging van de juiste kwaliteiten in de raad op orde te hebben. Inmiddels staat de partij als een huis en kijk ik vol trots naar een goed bestuur, een uitstekende fractie en fractieleider en naar onze grote achterban!

Ik heb  op verantwoorde wijze de keuze kunnen maken om wethouder te worden in Valkenswaard en geniet er elke dag van om mij vanuit deze positie in te zetten voor de inwoners van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft.

Theo Geldens 

3 gedachtes over “Theo Geldens”

 1. Hartelijk dank voor uw positieve reactie. Wij doen ons best om Valkenswaard voor iedereen leefbaar te houden en waar mogelijk te verbeteren!

 2. Valkenswaard,met de meesten ouderen
  in de Regio,zal het de taak van de Raad zijn,
  een “open oog’,en een “luisternd oor”
  te blijven bieden,aan de ouderen,niet alleen met woorden,maar vooral met daden.
  Zorg en.ondersteuning te geven,aan allen.
  Dit jaar 2022,al 60 jaar inwoner van Valkenswaard.
  Geboren in Utrecht,maar Valkenswaard
  goed om er te wonen,levend met een zachte
  “G”,als een van Brabants zonen.

  Nu weer gaande over alle paden,in het mooie Kempenland,zittend langs die paarsen
  Heide,weg droomend,over die verleden tijd,
  die nier terug zal komen.

  Ik wens de Raad,4 vruchtbaren jaren toe.

  1. Beste meneer van Lunsen,

   hartelijk dank voor uw positieve reactie!
   H&G zal ook de komende 4 jaren haar positieve inzet aanwenden om van Valkenswaard een (nog) meer leefbare, bruisende en gezonde gemeenschap te maken en daar waar nodig te verbeteren…

Geef een reactie, namens H&G bedankt!

%d bloggers liken dit: