Missie en Visie document H&G

Reductie Afvalstroom in Valkenswaard

Na het sluiten van “het Goed” in Valkenswaard is er geen gelegenheid meer om tweedehandse spullen ter beschikking te stellen voor hergebruik in ons dorp.
Over bleven enkele vintage- en antiekzaken, maar deze zijn niet ingericht voor hetzelfde doel.
Hiermee stond het College en zeker portefeuillehouder Theo Geldens voor een flinke uitdaging. Hoe regelen we een alternatief voor onze inwoners?
Maar in korte tijd is achter de schermen hard gewerkt aan een alternatief en dat is nu gelukt!

Er komt binnenkort een alternatief voor “het Goed” in Valkenswaard gelegen aan de Leenderweg 200 / 202.
Initiatiefnemer Stichting Verderes start medio september met een nieuw concept.
Deze stichting is al ruim 10 jaar actief in Budel. Het doel van deze stichting is het reduceren van de bestaande afvalstroom. Dit gebeurt door enerzijds de verkoop van binnengekomen spullen en het zogenaamde “upcyclen” van meubels en aangeboden materialen. Tevens komt er een werkplaats voor het repareren van fietsen. Ook komt er ruimte voor metaal-, textiel- en houtbewerking beschikbaar.
Dit alles onder leiding van de directrice Marina Liebrechts.

Een goed bericht voor inwoners die actief mee helpen aan het terugdringen van de afvalstroom en vaardigheden willen opdoen in de werkplaats.

Wij wensen deze stichting veel succes toe en een gezonde toekomst in Valkenswaard!

VALKENSWAARD 24

Voor objectief, feitelijk correct én positief nieuws verwijzen wij u als frequente bezoeker van onze H&G site naar een nieuw nieuwsmedium VALKENSWAARD 24!

Bij Valkenswaard 24 krijgt u de laatste lokale nieuwsberichten uit Valkenswaard.
Een overzichtelijke site waarbij de berichten gepubliceerd worden uit eerste hand,
feitelijk correct en zonder vooringenomenheid.

Tevens wordt al het nieuws met een positieve toon gepubliceerd dit in tegenstelling met de vele negatieve berichtgeving op Facebook…etc.
“Leefbaar” is een breed begrip.
Positief, objectief en transparant nieuws draagt daar zeker aan bij!
Ook voor het imago van ons mooie dorp!

Van harte aanbevolen door H&G!

KLIK hier voor directe toegang…

WMO aanpassing ivm Corona

23-04-2020 

bron: i-Sociaal Domein 

Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen in verband met de coronacrisis. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. Klik hier voor directe toegang.

Kijk voor het hele bericht op onze site bij het CORONA nieuws. Wij plaatsen hier met regelmaat het laatste nieuws!

Kent u iemand in uw omgeving die gebruik maakt van WMO ondersteuning verwijs haar of hem dan naar onze site of naar de zorgaanbieder!

Algemene Ledenvergadering

In verband met extra maatregelen in Brabant heeft het bestuur besloten om de
Algemene ledenvergadering van 17 maart
niet door te laten gaan!

Dit tot nader order. Via de H&G-site en extra mail wordt een nieuwe datum op een later tijdstip bekend gemaakt.

Wij gaan ervan uit dat overige organisaties, verenigingen en gemeenteraad deze adviezen serieus overnemen en indien NIET noodzakelijk vergaderingen etc. afzeggen tot nader order.

Bestuur H&G.

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2 ligt ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2 ligt ter inzage.

Voor mensen met belangen in dit gebied is het raadzaam om dit plan door te nemen en indien gewenst te reageren middels een zienswijze.

Op onze site staat meer informatie m.b.t. dit plan en de procedure.

Klik hier voor directe toegang naar het artikel op onze site.

Hier vindt u overigens met regelmaat het laatste nieuws!

H&G informeert……

PARTIJPROGRAMMA H&G 2018-2022

 

LIJST 1

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaren!

Na een zorgvuldig doorlopen traject en met vele inspanningen is ons programma gereed.
In dit programma kijken wij ook terug naar de afgelopen bestuursperiode en leggen verantwoording af over onze bereikte resultaten.
Vervolgens geven wij per onderdeel aan wat wij de komende 4 jaren willen gaan bereiken voor uw en ons Valkenswaard!
Veel leesplezier….

Bestuur H&G.

PARTIJPROGRAMMA H&G 2018-2022

Website H&G …de BESTE!

In het Valkenswaard Weekblad van 8 februari staat een artikel over de kwaliteit van de websites van de lokale politieke partijen.
De website van H&G komt er met kop en schouders bovenuit.

“…Zonder enige twijfel de meest actuele, duidelijke en transparante website. een heldere uiteenzetting van visie en standpunten.
Daar kun je wat mee!…”

Fijn om te lezen dat er zo veel waardering is voor de wijze waarop H&G, Helder en Gedreven, de inwoners informeert!

WWW.HELDERENGEDREVEN.NL