Berichten van H&G

Wat is de horeca branche? - WorkingRebelZ

College ondersteund HoReCa 

De gemeente Valkenswaard heeft besloten om over heel het jaar 2020 geen precario op te leggen voor de horeca. De gemeente heft precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond, dit is de grond waarop veelal de terrassen worden geplaatst. De fractie H&G ondersteund dit standpunt van harte een goede zaak.

Ook in Valkenswaard krijgt de Horecasector het zwaar te verduren. Gelukkig heeft de gemeente eerder medewerking verleend aan het verruimen van de terrassen. Dat heeft in combinatie met het warme weer voor een belangrijk deel echt wel geholpen. Mooi ook dat onder andere door H&G aan het college het verzoek is gedaan om de uitbreiding van de terrassen ook naar de toekomst toe te handhaven. We vertrouwen erop dat het college dit verzoek inwilligt want het zag er erg gezellig uit en is goed voor de ondernemers. 

Ondernemersloket
Ben je als ondernemer in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de
corona-crisis? Vraag dan via het ondernemersloket op de website uitstel aan.
Ook kunt u bellen naar : 040-2083444. U komt dan uit bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Peter Plompen
Raadslid Helder en Gedreven 

H&G diervriendelijk 

Na een eerdere afwijzing in 2017 ondernam de fractie H&G op 1 November 2018 een nieuwe poging voor het realiseren van een hondenspeelweide 
geen hondenpoepweide ) in de omgeving van de Warande in Valkenswaard.

H&G reageerde hiermee op signalen afkomstig uit het gebied gelegen tussen de Van de Venstraat, Warande en het oude spoor. In deze omgeving waar veel mensen wandelen is vandaag 21 oktober de eerste Valkenswaardse hondenspeelweide gerealiseerd, en wat een succes. Wethouder Theo Geldens en kinderburgemeester Iris opende klokslag 4 uur op gepaste afstand de speelweide.

Honden kunnen samen lekker los gaan en met elkaar ravotten zonder hinder te veroorzaken voor andere wandelaars in het gebied.

Al tijdens de opening was het erg druk en de reacties waren uitsluitend positief.
Wellicht is deze eerste hondenspeelweide de eerste in een reeks vele die dankzij H&G in Valkenswaard gerealiseerd gaan worden in de komende jaren.

Jos Peters
Raadslid en dierenliefhebber H&G

DOMMELEN IN HET NRC

Jarenlang was de locatie nabij het gezellige sport en winkelcentrum Belleman waar ondergrondse afvalcontainers zijn geplaatst voor o.a. glas een groot punt van zorg. Voor wethouder Geldens, na zijn aantreden in mei 2018, een hele uitdaging om met name deze situatie onder controle te krijgen. Installaties werden aan een strenge controles onderworpen en op onderdelen aangepast, een goed werkende installatie is immers een eerste vereiste om overlast te voorkomen. Nadat de installatie technisch was geoptimaliseerd is de directe omgeving aangepakt.
Een logische indeling in combinatie met goede verlichting en het aanbrengen van
een ( kunst)groenvoorziening zorgen al ruim een jaar voor volle tevredenheid bij de gebruikers en omwonenden. De komende periode zullen ook andere overlastlocaties worden aangepakt waaronder bijvoorbeeld de Willibrorderslaan en Brouwerijdreef.
Leuk om te zien dat Dommelen als voorbeeld is vermeld in het NRC van 31/7/2020.   

Afvalcontainers in Dommelen opgefleurd met tuintjes
KLIK op foto voor het NRC artikel.

Wateroverlast, “het ondergeschoven kindje

Donderdag 3 juli 2020 behandelde de gemeenteraad van Valkenswaard het definitief ontwerp Masterplan centrum. Een prachtig herinrichtingsplan voor het centrumgebied.
Het inrichtingsplan dat eerder aan de bevolking tijdens een inloopavond werd gepresenteerd kon rekenen op veel enthousiasme.

Na ruim 40 jaar wachten werd het agendapunt met 14 stemmen voor aangenomen. 
Voor stemden de fractie van H&G, CDA en PvdA en de lijst Verhoeven.
Tegenstemmen kwamen van de fracties Vl, Svv, D66 en VVD.

In deze bijdrage gaan we even wat dieper in op het plan, letterlijk en figuurlijk.

We gaan het even niet hebben over de prachtige pergola, de toekomstige ruime terrassen,
de extra vergroening en het eenrichtingsverkeer.
Ik belicht even wat er onder de grond staat te gebeuren en dan meer specifiek de aandacht voor de waterafvoer in dit gebied. Het riool dat ten gevolge van toekomstig veranderende klimaatomstandigheden steeds belangrijker is en ervoor moet zorgen dat we bij hevige regenval de boel droog kunnen houden. Dit probleem speelt overigens op vele plaatsen in ons land.

Het Masterplan centrum zet naast verfraaiing in op een forse opwaardering van het rioleringsstelsel. 

In totaal zal een bedrag van circa € 2.000.000,- geïnvesteerd worden in het opwaarderen van de riolering onder de Luikerweg, de Dommelseweg, de Eindhovenseweg Noord, de Leenderweg, de Eindhovenseweg ( Markt -Corridor), de Kleine markt, de Waalreseweg,
de “Markt rijloper” en aan de Markt Westzijde. Kortom een hele operatie!

Deze opwaardering is van groot belang om ook de terugkerende wateroverlast verderop aan
de Leenderweg en de Eindhovenseweg, Haagstraat, Kempischebaan en omgeving
op te kunnen lossen. 

Na vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan door dit College voor besluitvorming aan de raad voorgelegd tijdens de vergadering op 29 mei 2019 kon met uitzondering van D66
rekenen op de steun van alle overige partijen.
Dit plan voorziet in een planning en financiële middelen om genoemde zaken ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Nu het masterplan centrum is vastgesteld kan werk gemaakt worden van een totaaloplossing zodat ook overige gebieden eindelijk verlost kunnen worden van overlast tijdens hevige regenval. 

Na vele maatregelen die elders in de gemeente reeds werden getroffen werken we op dit moment aan de voorbereidingen voor Peperstraat, Reisvennestraat en omgeving.
In uitvoering is inmiddels het waterberging-project Wilhelminapark. 

Met de instemming van het Masterplan Centrum door de
coalitiepartijen H&G, CDA en PvdA aangevuld met de lijst Verhoeven
is een belangrijke stap gezet om overlast als gevolg van de hevige regenbuien, zoals we die de afgelopen jaren vaker hebben gezien, tegen te gaan!

Ik ben blij dat we dit belangrijke besluit hebben genomen zeker voor die mensen die veel te lijden hebben van de wateroverlast.
Voor hen is dit besluit van groot belang!

Peter PlompenMilieustraat Valkenswaard openingstijden tarieven en informatie

Tarieven Milieustraat

Met enige regelmaat ontvangt onze fractie vragen over de tarieven op de Milieustraat in Valkenswaard. Dit in het bijzonder omdat er veranderingen zijn doorgevoerd in de tarieven.

Valkenswaard werkt met een systeem waarbij de inwoners afvalstoffenheffing betalen op basis van de kosten die ook werkelijk gemaakt worden. Met andere woorden wat het kost om afval in te zamelen en te verwerken dat betalen de inwoners. Met andere woorden er worden geen winsten gemaakt op de afvalstoffenhefing. 

Valkenswaard werkt voor de afvalverwerking waaronder ook het huishoudelijke afval samen met de gemeente Eindhoven en de gemeente Geldrop en ze doen dat samen onder de naam Cure.

Cure is naast de verantwoordelijkheid voor ons huishoudelijke afval het leegmaken van onze klikko`s  ook verantwoordelijk voor de Milieustraat. Onze Milieustraat die overigens ook door inwoners van met name Leende wordt gebruikt. Het tarief dat  u betaald als u gebruik maakt voor de milieustraat dekt niet alle kosten voor het verzamelen en verwerken van het aangeboden afval. Omdat we met een gesloten systeem werken moet het tekort dus aangevuld worden door de afvalstoffenheffing.

Op zichzelf is dat helemaal niet zo erg maar dat wordt anders wanneer iemand misbruik maakt van de milieustraat. Helaas zijn we de afgelopen jaren steeds meer misbruiksituaties op het spoor gekomen. In die situaties gebruiken ondernemers de milieustraat om  tegen relatief goedkoop tarief afval af te voeren waarvoor ze normaal een container dienen te gebruiken.

Dergelijk misbruik waarvoor u en ik moeten bijbetalen wil Cure ontmoedigen en daarom is er een nieuwe regel met een nieuwe tarievenstructuur ingevoerd. 

Begin 2020 zijn de tarieven voor de Milieustraat aan De Vest gewijzigd. 
Voor inwoners die maximaal 6 keer per jaar de Milieustraat bezoeken, is er weinig veranderd. De tarieven voor categorie-2-afval (€2,-, €5,- en €11,-) zijn afgerond (€2,50, €5,- en €10,-). De tarieven voor bouw- en sloopafval, dakleer, B- en C-hout en grof huishoudelijk afval zijn wél hoger geworden vanwege de gestegen kosten van verwerking.

De grootste verandering geldt voor pashouders die 7 maal of vaker per jaar naar de Milieustraat gaan. Zij betalen het viervoudige tarief.  Dit om misbruik tegen te gaan. Om dit misbruik tegen te gaan. Op advies van onze afvalinzamelaar Cure Afvalbeheer is ervoor gekozen om bij 7 bezoeken of meer, de tarieven fors te verhogen.

Mocht u het niet eens zijn met deze wijziging of hebt u andere vragen over de milieustraat neem dan gerust contact op met mij.

Peter Plompen 

Reductie Afvalstroom in Valkenswaard

Na het sluiten van “het Goed” in Valkenswaard is er geen gelegenheid meer om tweedehandse spullen ter beschikking te stellen voor hergebruik.
Over bleven enkele vintage- en antiekzaken, maar deze zijn niet ingericht voor hetzelfde doel. Hiermee stond het College en zeker portefeuillehouder Theo Geldens voor een flinke uitdaging.
Maar in korte tijd is achter de schermen hard gewerkt aan een alternatief en dat is nu gelukt!

Er komt binnenkort een alternatief voor “het Goed” in Valkenswaard.
Initiatiefnemer Stichting Verderest start medio september met een nieuw concept.
Deze stichting is al ruim 10 jaar actief in Budel. Het doel van deze stichting is het reduceren van de bestaande afvalstroom. Dit gebeurt door enerzijds de verkoop van binnengekomen spullen en het zogenaamde “upcyclen” van meubels en aangeboden materialen. Tevens komt er een werkplaats voor het repareren van fietsen. Ook komt er ruimte voor metaal-, textiel- en houtbewerking beschikbaar.
Dit alles onder leiding van de directrice Marina Liebrechts.

Een goed bericht voor inwoners die actief mee helpen aan het terugdringen van de afvalstroom……!

H&G

SLEUTELHANGERS als bedankje voor medewerking!

Op initiatief van Theo Geldens worden er door de gemeente Valkenswaard 5000 sleutelhangers verspreidt. Deze worden uitgedeeld als herinnering om de 1,5 afstand in acht te nemen.
Tevens spreekt hier de gemeente haar waardering uit voor de medewerking van onze inwoners en bezoekers om deze Corona maatregel in acht te nemen.

%d bloggers liken dit: