Nieuwe stappen proces weren doorgaand vrachtverkeer

Met de raadsinformatiebrief van 3 november over de stand van zaken aangaande het vrachtwagenverbod is een nieuwe stap gezet in het weren van het doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard. Hoewel in de brief duidelijk wordt dat een goed gemotiveerd verkeersbesluit om een vrachtwagenverbod in te voeren op het totaal van Europalaan, Leenderweg en Valkenierstraat op dit moment (nog) niet haalbaar is door negatieve gevolgen op de Eindhovenseweg, laat het wel zien dat het college op de goede weg is. H&G heeft al vanaf het begin gepleit voor een goede verkeersoplossing voor het weren van het doorgaand vrachtverkeer door heel Valkenswaard, zowel Eindhovenseweg als Europlaan, rekening houdend met datgene wat in ons mobiliteitsplan is vastgesteld en datgene dat is vastgesteld in het proces Westparallel. De nadruk op zorgvuldige, goed onderbouwde besluiten van het college om uiteindelijk ons dorp te vrijwaren van doorgaand vrachtverkeer heeft ook haar vruchten afgeworpen. Er zijn matrixborden geplaatst, een omleidingsroute via de Vest gerealiseerd en na het slecht onderbouwde eerdere verkeersbesluit is er juridische advies ingewonnen om tot zorgvuldige en juridisch houdbare besluiten te komen. Deze raadsinformatiebrief is wat ons betreft daar een uitvloeisel van en laat zien dat het college de zorgvuldigheid betracht die in dit proces belangrijk is.

Zijn we er nu dan al? Moeten we nu alles maar over boord gooien en geen verkeersbesluit nemen?
Wat ons betreft absoluut niet. We zullen nog de nodige stappen moeten zetten om Valkenswaard te ontdoen van het doorgaande vrachtverkeer. Zeker met het oog op de nog te realiseren Westparallel.
Het is een goede zaak dat het college, met goede juridische ondersteuning, verder onderzoekt op welke wijze een verkeersbesluit kan worden genomen dat haalbaar is, zodat het doorgaand vrachtverkeer verder geweerd kan gaan worden, zonder nadelige effecten voor de Eindhovenseweg.
Wij zullen als H&G de vinger aan de pols houden en zoals u gewend bent blijven schakelen om dit lastige verkeersprobleem te tackelen, steeds met het doel voor ogen om Valkenswaard van het doorgaande vrachtverkeer te bevrijden.

Bram Bots.