Peter Plompen

Hallo, ik ben Peter Plompen. Ik ben 64 jaar en getrouwd met Bea.
Samen hebben wij 5 kinderen, met hun partners en 6 kleinkinderen.
Wij wonen op het Florapark aan de Dommelseweg. Ik ben geboren op de Statie en opgegroeid in het Centrum van Valkenswaard, ik vind het dan ook belangrijk dat het onze gemeente goed gaat.
Ik heb ruim 36 jaar met veel plezier gewerkt bij de Rabobank in Valkenswaard. Momenteel werk ik met veel animo als zelfstandige in een samenwerkingsverband met Veldsink- Verberberkmoes, een groot kantoor voor verzekeringen, hypotheken en bankzaken. Door mijn betrokkenheid heb ik ook 10 jaar zitting gehad in de Ondernemingsraad van de Rabobank.
Deze speciale ervaring wil ook gebruiken bij mijn raadslidmaatschap. Het leggen van verbinding tussen bedrijven, personeel en inwoners heeft mijn aandacht.

Om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven in Valkenswaard heb ik 15 jaar de functie van penningmeester bij de VOS vervuld. Tevens heb ik ook de acquisitie gedaan voor de reclame bij de radio en TV. Aansluitend op deze periode werd ik benaderd door een voormalig bestuurslid van de VOS met het verzoek om mij als bestuurslid in te zetten voor de KBO-afdeling Valkenswaard. Ik heb hier positief op gereageerd en heb de eerste twee jaar als penningmeester gefunctioneerd. Inmiddels ben ik voorzitter van deze afdeling in Valkenswaard. Een van de grootste verenigingen in Valkenswaard.

Mijn taken naast het voorzitterschap zijn: dansen op vrijdag bij de Graver,
ouderen-adviseur, belasting coördinator en invuller en lid KBO-Kringbestuur.

Via het enthousiasme van mijn zus Willemien Leemans- Plompen raakte ik betrokken bij H&G. Inmiddels heb ik mijn plaats ingenomen in de fractie. Mijn drijfveer is het reilen en zeilen van de gemeente Valkenswaard en het opkomen voor de inwoners. Dit indien gewenst samen met alle leden van de gemeenteraad.
Door mijn interesse in de mensen uit ons dorp, en dan met name door de vele contacten met de senioren en de jeugd, geven mij de kans te weten wat er leeft. Er is veel te regelen want Valkenswaard kent veel verenigingen, clubs en evenementen. Onder andere diverse sporten, het carnaval, de bloemencorso en de bedevaart naar Handel. Kortom een levendige gemeenschap en dat moet zo blijven! Speciale aandacht heb ik voor het welzijn van alle senioren in Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft.
Als lid van H&G kan ik mijn kennis en ervaring inzetten om de belangen van de Valkenswaardse inwoners onder de aandacht te brengen en te houden en waar nodig het beleid aan te passen.

Peter Plompen

%d bloggers liken dit: