PIP Westparallel onherroepelijk verklaard door RvS

Vandaag, woensdag 13 juni, heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het proces PIP westparallel. De Raad heeft bepaalt dat er geen belemmeringen meer zijn. Dit betekent dat alle noodzakelijke maatregelen waartegen bezwaren waren ingediend binnen het gekaderde gebied, de PIP, voldoende waarborgen geven.
Deze uitspraak geldt alleen voor het deel vanaf de zuidelijke N69 tot aan de grens van Veldhoven. Vanaf de grens van Veldhoven tot aan de de A67 geldt een aparte procedure. Voor deze laatste procedure heeft de Provincie een advies gevraagd bij het Europees Hof in verband met te verwachten overschrijding van stikstofdepositie. Dit advies kan nog een lange tijd duren. De WP kan niet eerder worden aangesloten op de A67 bij Veldhoven alvorens het Hof een advies heeft gegeven en vervolgens de procedure volledig is afgerond en dan natuurlijk met een positief resultaat. Tot die tijd is het onduidelijk wat de provincie nu gaat doen met het eigenlijke hoofdprobleem, het weren van doorgaand vrachtverkeer over de huidige N69! Wordt ongetwijfeld vervolgd…..