Hans Bimmel

Als nieuwe voorzitter van H&G wil ik mij graag even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Hans Bimmel. In 1954 geboren en getogen in ons mooie Valkenswaard. Op het moment dat ik dit stukje schrijf 39 jaar getrouwd met Mario. We hebben samen twee zonen, twee schoondochters en twee kleinkinderen (meiden). Bijna 43 jaar ambtenaar geweest bij diverse gemeenten als ondermeer beleidsmedewerker onderwijs/jeugd, afdelingshoofd, loco gemeentesecretaris en adjunct gemeentesecretaris in een tweehoofdige directie. De laatste jaren vanuit mijn werk dagelijks bezig geweest met de aansturing van het proces van transitie en transformatie van de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Toen ik van mijn werkgever de gelegenheid kreeg om met vroegpensioen te gaan en heb ik daar gebruik van gemaakt.
Ik ben vele jaren bestuurlijk actief geweest bij de Valkenswaardse Handbalclub VHC, waar ik ook bijna 15 jaar de voorzittershamer heb gehanteerd.
Op dit moment maatschappelijk actief als vicevoorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, met als speerpunten het uitbouwen van wijkgericht werken, het ontwikkelen van preventief jeugdbeleid en aandacht voor het armoedebeleid. Daarnaast vicevoorzitter van de Sportraad Valkenswaard.

Mijn keuze voor H&G is ingegeven door een zorg voor en het mede kunnen vormgeven van de Valkenswaardse gemeenschap vanuit een lokale politieke partij zonder dat daarin sturing/beïnvloeding is door landelijke politieke partijen. De periode dat ik al actief ben binnen H&G heeft mij doen ervaren dat de spreuk “Voelt als thuis” niet een loze spreuk is maar door H&G in de praktijk ook echt wordt ingevuld. H&G voelt als vertrouwd, is een warme partij waar iedereen welkom is en direct in de familie wordt opgenomen.
Verder staat het open transparante karakter van de partij mij aan.
Er wordt met ontzettend veel energie gewerkt aan het welzijn van de inwoners van Groot Valkenswaard.

Mijn drijfveren als voorzitter van H&G voor de komende tijd zijn het bewaken van deze verworvenheden/kernwaarden en vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid werken aan het verkleinen van de afstand tussen onze volksvertegenwoordigers en inwoners. Dit alles vanuit een organisatie die is voorbereid op de toekomst en randvoorwaardelijk er voor zorgt dat onze eigen volksvertegenwoordigers zich volledig kunnen richten op de doorontwikkeling van Groot Valkenswaard.

Hans Bimmel.