Hans Bimmel

Wie is Hans Bimmel,

Laat ik me even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Hans Bimmel en ik ben met heel veel plezier en overtuiging raadslid voor de Valkenswaardse gemeenteraad vanuit H&G. Ik ben geboren in de van Cuijckstraat en getogen op diverse plaatsen in ons mooie Valkenswaard. Wel met twee kleine uitstapjes, waarvan één in Rotterdam en één in Eindhoven. Ondertussen iets meer dan 40 jaar gelukkig getrouwd met Mario en hebben wij samen twee zonen, twee schoondochters en twee schatten van kleinkinderen van 9 en 6 jaar. Ik ben bijna 43 jaar ambtenaar geweest bij achtereenvolgens de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, Bladel, Nuenen en Scherpenzeel en wel in de functies van beleidsambtenaar, afdelingshoofd, loco gemeentesecretaris en adjunct gemeentesecretaris in een tweehoofdige directie. Vrijwel altijd binnen de beleidsterreinen Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs, Sport en Bedrijfsvoering.

In Valkenswaard heb ik diverse bestuursfuncties gehad en wel binnen het openbaar basisonderwijs van de gemeente Valkenswaard, Schoolbegeleidingsdienst de Kempen, het Regionaal Overleg Primair Onderwijs (de voorloper van het huidig Passend Onderwijs) en de Ondernemingsraad voor de gemeente Valkenswaard. Daarnaast vele jaren voorzitter geweest van de Valkenswaardse Handbal Club VHC, vicevoorzitter van de Sportraad en als ook vicevoorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) beide in Valkenswaard. Vanwege mijn beëdiging als gemeenteraadslid voor H&G heb ik deze twee functies met pijn in het hart moeten neerleggen. Helaas omdat het werkterreinen zijn die mij ontzettend aanspreken en ze nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een mooier en beter Valkenswaard en zijn inwoners.

Ik zal hierna kort ingaan op de werkwijze en taakvelden van deze twee officiële gemeentelijke adviesorganen.

De werkzaamheden van de Sportraad, als vertegenwoordigend orgaan van de Valkenswaardse sportverenigingen op het terrein van het gemeentelijk Sportbeleid spreken denk ik voor zich. De laatste jaren heeft de Sportraad zich beperkt tot een bijdrage aan de Business Case Sport, het nieuwe Sportbeleid en de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe Sportraad analoog aan de ASD.

De ASD is het enige adviesorgaan voor het beleid van het college/gemeenteraad op de terreinen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen). Met name vanuit de adviesrol, gevraagd en ongevraagd adviseren, zet de ASD zich specifiek in voor de kwetsbare inwoners van Valkenswaard en proberen zij, in samenspraak met deze inwoners (door de gemeente steevast cliënten genoemd), het vast te stellen gemeentelijk beleid zodanig te beïnvloeden dat er daadwerkelijk aandacht is voor deze inwoners en dat het beleid daarmee rekening gaat houden. Daarnaast er voor zorgen dat zij weer in hun kracht komen zodat zij in staat zijn zelf de regie over het eigen leven te voeren. Deze inwoners zijn namelijk de bepalende factor en de gemeente is faciliterend/volgend.

In mijn afwegingen en uiteindelijke keuze om, na afloop van mijn ambtelijke carrière, politiek actief te worden binnen Valkenswaard heb ik me bewust laten leiden door het programmatisch toekomstbeeld volgens de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen, de geformuleerde doelstellingen en de werkwijze van deze partijen. Met name de wijze waarop H&G de laatste jaren politiek heeft gevoerd onder het uitgangspunt: slechte voorstellen goed maken en goede voorstellen nog beter en dit altijd met het welzijn van de Valkenswaardse inwoner voor ogen heeft mij over de streep getrokken om me aan te sluiten bij H&G. Verder heb ik van binnen uit, zeker ook gedurende de periode dat ik voorzitter van H&G mocht zijn, ervaren dat de term “H&G voelt als thuis” geen loze kreet is maar ook in de praktijk daadwerkelijk wordt ingevuld. H&G is wat mij betreft een partij die sedert haar oprichting in 2004 heeft bewezen een stabiele en betrouwbare factor te zijn in de Valkenswaardse politiek.

Tot slot hoop ik als gemeenteraadslid op de terreinen Sociaal Domein, Onderwijs en Sport een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van Valkenswaard. Valkenswaard is dat meer dan waard. Ik doe dat uit volle overtuiging en hoop een vruchtbare samenwerking met zowel mijn eigen fractie, de burgemeester, het college en de andere gemeenteraadsleden gebaseerd op respect voor elkaar.

Ook zal ik dit jaar contact zoeken met de achterban in de genoemde beleidsterreinen. Ik doe dit echter pas na een gedegen voorbereiding binnen de gemeenteraad. Dit vraagt tijd en aangezien ik pas eind september 2019 ben beëdigd zal dit eerst in de loop van 2020 plaatsvinden. Laat onverlet dat u altijd met mij contact kunt opnemen.

Zoals ik al zei doe ik het niet voor mijzelf, maar voor de inwoners van Valkenswaard. Dat is ook de reden dat ik rond de laatste verkiezingen in 2018 uit volle overtuiging de volgende uitspraak heb gedaan:
“Stem lijst 1. Dit hoeven jullie zeker niet perse op mij te doen, er staan voldoende goede andere kandidaten op de lijst die uw stem meer dan waard zijn.” Ik onderschrijf dit nu nog steeds volledig.

Om te zien welke ideeën en voornemens H&G voor de lopende en de daarop volgende zittingsperiode(s) van de gemeenteraad heeft verwijs ik jullie graag naar de website van H&G: www.helderengedreven.nl, vervolgens klikt u door naar het Verkiezingsprogramma 2018-2022.
Op onze website vindt u ook mijn contactgegevens.

Hans Bimmel.
%d bloggers liken dit: