Waterberging Dommelen-Zuid, mislukte investering

Waterschap stopt met aanleggen waterberging in Valkenswaard Zuid.

Woensdag 14 november is een dag die een aantal grondeigenaren in het stroomgebied van de Dommel in Valkenswaard-Zuid niet snel zullen vergeten!

Op deze dag is bekend geworden dat het waterschap de aanleg van de waterberging in dit gebied heeft beëindigd. Deze grondeigenaren zijn al jaren aan het protesteren tegen dit in hun ogen zinloze initiatief.
Tijdens de procedures bij diverse rechtsinstanties is door hen betoogt dat het volume van deze berging ontoereikend is voor het gewenste doel,
het droog houden van een deel van de stad Eindhoven.
Verder is het in hun ogen onder andere onverantwoord om vruchtbare weidegronden door overloop van de Dommel te laten bevuilen met rivierslib.

Ondanks deze argumenten heeft de Raad van State in een uitspraak de bezwaarmakers in het ongelijk gesteld.
De keuze voor een waterberging in dit gebied is door H&G altijd bestreden met nagenoeg dezelfde bezwaren als de grondeigenaren.

Helaas, de raad heeft toestemming gegeven voor een aanpassing in het bestemmingsplan om deze berging mogelijk te maken.
Nu blijkt dat “voortschrijdend inzicht” bij het waterschap zoals te verwachten klimaatveranderingen aanleiding zijn om het proces van aanleg toch te stoppen.

Spijtig, dat dit inzicht na jaren van onderzoek, inzet van ambtelijke uren en bestemmingsplan-aanpassingen nu pas in beeld komt bij het waterschap.
“Beter laat dan nooit” zullen de eigenaren wellicht terecht denken.
Voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces is er genoeg gewaarschuwd door kenners van het gebied, die met hun poten in de bekende klei staan, dat deze oplossing onvoldoende zou zijn voor het gestelde doel!
Ook was de klimaatverandering toen al bekend door vele publicaties.
Externe onderzoeksbureaus werden desondanks  ingehuurd om het de gewenste uitkomst te onderbouwen.Dit alles met een fors prijskaartje.

Het waterschap zal nu op zoek moeten voor een nieuw gebied waar het overtollige water kan worden opgevangen en nadien worden afgevoerd.
Gelukkig niet meer in Dommelen -Zuid.

Een forse investering die niets heeft opgeleverd en uiteindelijk door de Dommel wegstroomt; wie neemt nu de verantwoordelijkheid?

Nol Snellen.