Advies Werkgroep Verkeer Dommelen-Zuid

Voorafgaand aan het instemmen van de PIP procedure, die noodzakelijk was om de aanleg van het gekozen tracé alternatieve N69 mogelijk te maken heeft op initiatief van H&G het vorige College (H&G,CDA,PvdA en VVD) een advies gevraagd aan de door haar ingestelde werkgroep.

Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met ambtenaren van de Provincie en de gemeente Valkenswaard.
Bij de behandeling van de PIP en daarvoor noodzakelijke instemming van o.a. de gemeenteraad van Valkenswaard hebben de raadsleden unaniem, zonder enige aanpassing dit advies goedgekeurd.
Vervolgens is dit advies een integraal onderdeel geworden van het aangenomen raadsbesluit.

Het advies behelst een pakket maatregelen die onverkort uitgevoerd moeten worden om de extra overlast en aantasting van de leefbaarheid in dit deel van Dommelen te beperken. Met name het op-afritten complex met het grote viaduct over de Keersop geneert extra negatieve verkeerseffecten met bijbehorende overlast en uitstoot.

Om iedereen goed te informeren hebben wij het advies zoals is vastgesteld nu op onze site gepubliceerd. Zeker voor de inwoners van Dommelen-Zuid een belangrijk document!

Klik hier voor inzage in het advies.

Nol Snellen

%d bloggers liken dit: