Dossier Eurocircuit

Klik hier
voor directe toegang naar de site van de Gemeente Valkenswaard.
Hier vindt u de laatste stand van zaken..

Collegeopdracht (voor)onderzoek 4 scenario’s Eurocircuit t.b.v. toekomstig Bestemmingsplan.

Klik hier voor het volledige document (oktober 2020)

Uitspraak Raad van State d.d. 1 juli 2020

Opnieuw is er een uitspraak gedaan in het slepende dossier Eurocircuit.
Door jarenlang wegkijken, niet handhaven en illegaliteit gedogen wordt er nu een inhaalslag gemaakt om de vele wettelijke overtredingen te repareren.
Verwijten aan organisaties en/of individuen die opkomen voor de rechten van henzelf of de vele mensen die zij vertegenwoordigen zijn dan ook niet terecht.
Als een rechter of de leden van de Raad van State iedere keer de procedures behandelen is hier mee aangetoond dat deze organisaties of individuen ontvankelijk zijn verklaard…kortom zij hebben het volste recht om een procedure te starten.
Schrijnend is het dat de uitspraken vaak in het voordeel uitvallen van de bezwaarmakers.
Het echte verwijt is te richten aan het jarenlang onvoldoende uitvoeren van wettelijke taken door het gemeentebestuur en het gedeeltelijk falen van de controlerende taak van gekozen raadsleden!
Wie de schoen past…….

Klik hier voor directe toegang tot de uitspraak.

Uitspraken rechtbank ‘s-Hertogenbosch
inzake Eurocircuit

Klik hier voor meer informatie!

%d bloggers liken dit: