Dossier Eurocircuit

Collegeopdracht (voor)onderzoek 4 scenario’s Eurocircuit t.b.v. toekomstig Bestemmingsplan.

Klik hier voor het volledige document (oktober 2020)

Uitspraak Raad van State d.d. 1 juli 2020

Opnieuw is er een uitspraak gedaan in het slepende dossier Eurocircuit.
Door jarenlang wegkijken, niet handhaven en illegaliteit gedogen wordt er nu een inhaalslag gemaakt om de vele wettelijke overtredingen te repareren.
Verwijten aan organisaties en/of individuen die opkomen voor de rechten van henzelf of de vele mensen die zij vertegenwoordigen zijn dan ook niet terecht.
Als een rechter of de leden van de Raad van State iedere keer de procedures behandelen is hier mee aangetoond dat deze organisaties of individuen ontvankelijk zijn verklaard…kortom zij hebben het volste recht om een procedure te starten.
Schrijnend is het dat de uitspraken vaak in het voordeel uitvallen van de bezwaarmakers.
Het echte verwijt is te richten aan het jarenlang onvoldoende uitvoeren van wettelijke taken door het gemeentebestuur en het gedeeltelijk falen van de controlerende taak van gekozen raadsleden!
Wie de schoen past…….

Klik hier voor directe toegang tot de uitspraak.

Uitspraken rechtbank ‘s-Hertogenbosch
inzake Eurocircuit

Klik hier voor meer informatie!

Naar aanleiding van wettelijke verplichtingen heeft de gemeente
Valkenswaard een start gemaakt met de bestemmingsplanprocedure
voor het Eurocircuit.

Een moeilijk traject doordat er in het verleden veel zaken niet goed zijn uitgevoerd waardoor er veel onduidelijkheid bestaat.

Ook is er veel weerstand ontstaan ten gevolge van een mogelijke
uitbreiding van de gemotoriseerde activiteiten.
De Rallycross vereniging heeft om dit laatste gevraagd.

Hieronder vindt u de laatste stand van zaken zoals door het College aan de raad is gerapporteerd.

Klik hier voor toegang tot de diverse dossiers.

Aanvullende dossiers d.d oktober 2019.
Klik op de regel, document opent vanzelf.