Dossier Eurocircuit

Uitspraken rechtbank ‘s-Hertogenbosch
inzake Eurocircuit

Klik hier voor meer informatie!

 

 

Naar aanleiding van wettelijke verplichtingen heeft de gemeente
Valkenswaard een start gemaakt met de bestemmingsplanprocedure
voor het Eurocircuit.

Een moeilijk traject doordat er in het verleden veel zaken niet goed zijn uitgevoerd waardoor er veel onduidelijkheid bestaat.

Ook is er veel weerstand ontstaan ten gevolge van een mogelijke
uitbreiding van de gemotoriseerde activiteiten.
De Rallycross vereniging heeft om dit laatste gevraagd.

Hieronder vindt u de laatste stand van zaken zoals door het College aan de raad is gerapporteerd.

Klik hier voor toegang tot de diverse dossiers.

Aanvullende dossiers d.d oktober 2019.
Klik op de regel, document opent vanzelf.