Afrikaanse Varkenspest

Samen optrekken een must

Misschien hebt u het de waarschuwingsborden met informatie over de Afrikaanse varkenspest al zien staan. Naast het verstrekken van algemene informatie roepen wij door middel van de borden ook op om vooral voorzichtig te zijn. 

Aanleiding
De Afrikaanse varkenspest is in opmars in (Oost-)Europa. Een ernstige dierziekte die niet besmettelijk is voor mensen, maar die wel miljoenen gehouden varkens en wilde zwijnen bedreigt. En dat vraagt om aandacht! 
Voor besmette dieren betekent de Afrikaanse varkenspest namelijk een lijdensweg met aan het eind de dood van het dier! De dreiging van de ziekte is ook voor ons land steeds groter. Dat betekent dat de varkens die mensen hobbymatig houden én de varkens van onze boeren, ook een serieus risico lopen.

Informatiecampagne én oproep aan u
Europa slaat de handen ineen en werkt op internationaal niveau samen om de ziekte te bestrijden. Er is regelmatig overleg en ieder land treft maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk afsluiten van gebieden en het creëren van bufferzones. Het doel daarvan is zorgen dat besmette dieren zich niet verder verspreiden in nieuwe gebieden. Ook als gemeente houden we vinger aan de pols. Wij voeren met regelmaat overleg net de diverse betrokken partijen en weten elkaar snel te vinden in geval dat nodig is. Maar het kan en moet nog beter en daarbij kunt u ons helpen!

Wij zijn alvast gestart met het verspreiden van een uitgebreide informatiecampagne met een heldere uitleg over de situatie en een oproep om oplettend te zijn. Ook de informatieborden waarvan er inmiddels 10 zijn geplaats in onze gemeente, zijn een onderdeel van deze campagne.

Etensresten altijd in een afgesloten afvalbak
Naast de besmetting door zieke dieren onderling, wordt het virus ook overgebracht via besmet varkensvlees, zoals ham of worst. Wilde zwijnen kunnen dus besmet raken als zij besmette levensmiddelen vinden en opeten. Daarom hierbij het dringende verzoek om géén etensresten in de natuur weg te gooien. Bij voorkeur neemt u het afval mee naar huis kiest u ervoor om het onderweg toch weg te gooien deponeer het dan in een afgesloten afvalbak! Samen sterk om de ziekte buiten de deur te houden. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, of wilt u meer informatie over de Afrikaanse varkenspest en wat u kunt betekenen in de strijd tegen de verspreiding van deze ziekte? Kijk dan op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl.

Beleeft verzoek ik u dit bericht via zoveel mogelijk mediakanalen binnen onze gemeente maar waar mogelijk ook daarbuiten te verspreiden.

Ik bedank u alvast voor de welwillende medewerking.

Theo Geldens

Wethouder, natuur, Milieu en Dierenwelzijn.

%d bloggers liken dit: