Levendig Borkel en Schaft

Vanaf het begin dat ik namens H&G in de raad zit heb ik mijn schouders gezet onder de belangen van Borkel en Schaft het Levend tafelvoetbal in het bijzonder.
Een evenement dat kost wat kost moet kunnen plaatsvinden.

Ik ben ontzettend blij dat mede dankzij mijn inzet de eerste stap nu word gezet.
Uiteraard blijf ik de kwestie volgen want wat mij betreft hebben we ook na 2020 in Borkel en Schaft gewoon het Levend Tafelvoetbal.

De Beleidsregel ‘Pilot Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2020’ vastgesteld door burgemeester Ederveen.
Hierdoor is het in 2020 voor de gemeente mogelijk om vergunningen te verstrekken voor twee evenementen op Sportpark De Brug in Borkel en Schaft.

De evenementen moeten voldoen aan een geluidsniveau van maximaal 80 dB(A) en mogen duren tot maximaal 02.00 uur ’s nachts. Van deze 2 evenementen is er al 1 toebedeeld aan het ‘Levend Tafelvoetbal’. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2020 en is geldig tot en met 31 december 2020. 
De regel maakt onderdeel uit van een pilot en is een aanvulling op de reeds bestaande beleidsregels “Evenementen 2018”. Na december wordt de pilot geëvalueerd.

Peter Plompen
Namens de fractie H&G