Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

Goed beheer van de openbare ruimte is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Een goede inrichting is echter minstens zo belangrijk. Vorig jaar is ter hoogte van appartementencomplex de ‘Hooghe Wedert’ het trottoir naast de Waalreseweg vernieuwd. We hebben dit trottoir verplaatst,  de bomen meer ruimte te gegeven en extra groen aangelegd het ziet er nu een stuk beter uit. 

Verbeteren toegankelijkheid

Een stukje verderop bij het politiebureau staan midden in het bestaande trottoir aan de Waalreseweg behoorlijk grote kastanjebomen. Ze belemmeren de doorgang voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Een obstakelvrij en toegankelijk trottoir sluit aan bij de 22 regels in het VN-verdrag over rechten van mensen met een beperking: de zogenaamde ‘Agenda 22’. Uitgangspunt is: ‘Toegankelijkheid is de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering’. De gemeente heeft deze beleidsregels vastgelegd in  een Kadernota en een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen, onder het motto ‘Valkenswaard voor iedereen’. Daarom gaan we nu een nieuw en obstakelvrij trottoir aanleggen aan de kant van het politiebureau en sluiten daarbij aan op het voetpad ter hoogte van ‘Hooghe Wedert’.  Vanaf maandag 21 oktober gaan we werken aan dit gedeelte, de werkzaamheden duren circa 2 weken, dus tot en met 1 november.

Met genoegen kijk ik alweer uit naar de volgende klus om het centrum verder te verfraaien, de aanleg van het Kloosterplein. Binnenkort starten we hier met de herinrichting van het parkeerterrein ook hier meer groen, meer orde en meer netheid.

Theo Geldens
Wethouder beheer openbare ruimte.

Masterplan Centrum

%d bloggers liken dit: