Welkom bij dé lokale partij van Valkenswaard

CORONA METEN IS WETEN

Corona nieuws woensdag 23 september

Samenvatting maatregelen afgekondigd op 2 februari 2021
(overige maatregelen blijven van kracht)

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

Rijksoverheid 02-02-2021

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Scholen en kinderopvang

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Het is daarbij essentieel dat scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo, voor medewerkers in het onderwijs. Op korte termijn wordt gestart met een proef met sneltesten bij basisschoolleraren. De ministeries van OCW en SZW komen op zeer korte termijn met aanvullende richtlijnen om de verspreidingsrisico’s op basisscholen en kinderopvanglocaties verder te beperken. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contacten en besmettingen zou kunnen leiden. 

De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie. De school blijft open voor onder andere examenleerlingen en leerlingen in een kwetsbare positie. Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om de verspreidingsrisico’s verder te verkleinen, zodat scholen straks verantwoord kunnen heropenen. Om te zien wat dat betekent op een hele school, mogen vanaf volgende week op enkele scholen meer leerlingen naar school. Scholen die al meedoen aan de proef met sneltesten kunnen ook hieraan meedoen.

Bestellen en afhalen

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Toch wil het kabinet consumenten en ondernemers tegemoet komen met een kleine aanpassing om de lockdown iets draaglijker te maken. Daarom maakt het kabinet per 10 februari bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Avondklok

De avondklok geldt tot en met 10 februari 04:30 uur. Het kabinet vraagt het OMT om advies over de huidige situatie van het coronavirus en het pakket van maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende week opnieuw de balans opmaken.

Routekaart

De routekaart met coronamaatregelen heeft een update gehad. Het kabinet zal deze bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het kabinet wil met de routekaart helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en druk op de zorg toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Belangrijk is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen.

Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen

Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Houd contact met anderen via de telefoon of videobellen. Als je toch bezoek ontvangt, adviseert het kabinet dringend om per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder te ontvangen. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

In principe werkt iedereen volledig thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. De huidige situatie in Nederland is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken over naar het werk komen opnieuw tegen het licht. Naar het werk komen om collega’s of klanten te zien, kan nu even niet. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen. Werknemers die gevraagd worden naar het werk te komen terwijl dat niet nodig is, kunnen daar het gesprek over aangaan met hun werkgever.

Deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar minder mensen ontmoeten is natuurlijk zwaar, voor iedereen. Let daarom extra op mensen om je heen, zeker op mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of psychische klachten hebben.

Samenvatting maatregelen afgekondigd op 21 januari 2021
(geldig vanaf 23 januari 21.00 uur tot en met 09 februari 2021)

Avondklok gaat er komen: acht vragen en antwoorden - RTV Noord

Met ingang van
zaterdag 23 januari 21.00 uur geldt een avondklok tot 04.30 uur.
Alleen met een werkgeversverklaring én een zelf ingevulde verklaring mag u buiten deze tijden op straat verblijven, maar wel met een specifiek doel wat u op de verklaring hebt aangegeven!

ZZP en avondklok; eigen verklaring voor zzp'ers mogelijk › ZZP Nederland

Klik hier voor het officiële formulier.

Verder mag u nog één persoon per dag ontvangen met inachtneming van de bekende voorzorgsmaatregelen.

Bij overtreding betaalt u een boete van € 95,- !

Zorg dat u…..

Mondkapje | RUMAG. | Ideaal voor het OV! Nieuwe teksten beschikbaar!

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die al eerder zijn bekendgemaakt.
Hieronder de lopende maatregelen:

Alle niet-essentiële winkels moeten dicht blijven.
Het gaat daarbij om kledingwinkels, meubelzaken en tuincentra.
Winkels die levensmiddelen en medicijnen verkopen, mogen openblijven, net als banken. Behalve supermarkten mogen ook drogisten, slijterijen, en verswinkels zoals bakkers, slagers en traiteurs openblijven.

Een niet-essentiële winkel die ook dient als een punt om pakketten te retourneren, mag de deuren wel open houden. Maar alleen voor het afhandelen van de pakketten, niet om verder ook nog producten te verkopen.

Contactberoepen moeten stoppen. Daaronder vallen bijvoorbeeld kappers, massagestudio’s, bordelen en schoonheidssalons. Voor medische contactberoepen zoals tandartsen en fysiotherapeuten komt een uitzondering.

“Doorstroomlocaties” als pretparken, dierentuinen, musea en zwembaden moeten dicht. Sportscholen worden deze keer niet uitgezonderd.

Basisscholen en middelbare scholen moeten dicht en weer digitaal les geven.

Kinderdagverblijven moeten sluiten. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met ’vitale’ beroepen blijft de opvang open. Vitale beroepen zijn zorg, onderwijs, openbaar vervoer, de voedselketen, de vuilverwerking, politie, defensie en overige hulpdiensten. Ook werknemers bij ’noodzakelijke overheidsprocessen’ zoals bij het Rijk, de gemeente en de provincie, gelden als vitaal.

Hogescholen en universiteiten moeten overstappen op afstandsonderwijs.

Mondkapjesplicht

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Daaronder valt een mondkapjesplicht. Vanaf die datum is iedereen verplicht om in publieke binnenruimtes een niet-medisch mondkapje te dragen. Tot dit moment geldt een dringend advies. Onder publieke binnenruimtes vallen winkels, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc. Dit geldt ook voor mensen met een contactberoep. In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Overig

Schiphol blijft behalve voor vracht ook open voor passagiersvluchten met beperkingen voor alle Zuid-Amerikaanse landen, Zuid – Afrika en Groot Brittanië. De winkels op Schiphol moeten wel sluiten.

Cafés en restaurants mogen hun afhaalloket openhouden. Snackbars mogen ook openblijven, zolang klanten hun bestelling er maar niet nuttigen.
Dit alles met ingang van 23-01-2021 tot 21.00 uur ivm avondklok.

De hotels mogen openblijven, al moeten ze stoppen met het serveren van eten en drinken.

Kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen mogen openblijven, aangezien er grondwettelijk geen verbod mogelijk is op religieuze bijeenkomsten.

De topsportcompetities mogen zonder publiek doorspelen. Daaronder valt uiteraard het betaald voetbal.

Buiten sporten mag straks ook nog, in groepjes van maximaal twee, exclusief instructeur.

Teamsporten zijn nog mogelijk tot en met 17 jaar, mits het niet gaat om een georganiseerde competitie. Onderlinge trainingspartijen op de club mogen nog.

Belangrijk dat iedereen deze regels strikt opvolgt…!

Hieronder vindt u twee “snelkoppelingen” :
gemeente Valkenswaard (klik)
Brainport Eindhoven, voor bedrijven (klik)

Op beide sites wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen Corona virus.

Klik hier voor Beeld en Geluid

HET CORONAVIRUS VALKENSWAARD GAAT SAMEN AAN DE SLAG!! YOUTUBE ...

Ook de VOS TV heeft een gesprek opgenomen met burgemeester Ederveen en wethouder Geldens. (bron: VOS TV)

Home » Valkenswaardse Omroep Stichting

Klik hier voor Beeld en Geluid.

ONDERNEMERS LET OP!

Er is belangrijk nieuws beschikbaar van het college Valkenswaard met betrekking tot regelingen die ingezet worden om (lokale) ondernemers te helpen met maatregelen die hen financieel ondersteunen.

Hieronder vindt u een snelkoppeling naar het document met allerlei informatie en richtlijnen.

KLIK hier voor de documentatie ondernemers.

Functioneren H&G fractie
tijdens de Corona crisis.

In verband met het Coronavirus en de bestrijding daarvan heeft er overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de H&G fractie hoe hier verder mee om te gaan.
Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er op dit moment maar een prioriteit bestaat en dat is onze bestuurders, lokaal, decentraal en landelijk alle beschikbare ruimte te bieden om hun noodzakelijke taken uit te kunnen voeren!

Dit betekent in ieder geval voor onze partij dat de fractie het college en de ambtenaren niet zullen belasten met (schriftelijke) vragen of verzoeken tot bijeenkomsten m.b.t. corana- en afgeleide onderwerpen.
De controlerende taak van de gemeenteraad kan naar onze mening hiermee tot nader order worden afgeschaald.
Op dit moment zijn er wat ons betreft geen (bestuurlijke) onderwerpen die het probleem met het virus overstijgen!

Indien het college een overleg, in welke vorm dan ook, noodzakelijk acht zijn wij natuurlijk beschikbaar

Bestuur en fractie.

De volksgezondheid gaat boven alles!

Wij reken op de overige fracties om ons standpunt in deze te volgen.