UITSPRAAK DOMMELKWARTIER

Miljoenenclaim over Dommelkwartier afgewezen


De schadeclaim van Latoures BV. en Lagis Bouw van ca. € 15 miljoen is afgewezen door de rechter van de rechtbank in Eindhoven.

Projectontwikkelaar Latoures en Lagis Bouw zijn volledig in het ongelijk gesteld en moet alle gemaakte kosten zelf betalen.

Dit dossier sleept zich al jaren voort in Valkenswaard.
De laatste tijd verschenen diverse publicaties in het ED, Valkenswaards weekblad en op Facebook waarin diverse partijen het woord voerde dat dit een verantwoordelijkheid zou zijn van het huidige college.
En dat deze coalitie “grote financiële risico’s” zou lopen. Zelfs spraken oppositiepartijen grote woorden zoals “een mogelijk faillissement van Valkenswaard”.
Naar nu blijkt ten onrechte.
Men is blijkbaar vergeten dat juist H&G altijd
als enige heeft gewaarschuwd dat dit plan juridisch onhoudbaar zou blijken!

Vanaf de start van dit project heeft H&G zich als enige partij zeer kritisch uitgelaten. Door met een aantal mensen zich dit dossier, continu, eigen te maken vonden wij het verantwoord om deze kritische positie in te nemen. Naar nu blijkt volkomen terecht!

Overige partijen hebben dit H&G standpunt altijd weggewuifd ondanks de vele gerechtelijke uitspraken van de Raad van State en dit plan onverkort gesteund. Gelet op deze uitspraak heeft de huidige coalitie en college van H&G, PvdA en CDA zodanig gehandeld dat de Valkenswaardse gemeenschap is gevrijwaard van enige kosten.
Gewoon doorwerken en handelen naar feiten i.p.v. op emotie geeft het beste resultaat.

Buiten de vergoeding van al gemaakte kosten van ca. 2,3 miljoen claimde de projectontwikkelaar Latoures tevens een schadepost van totaal 15 miljoen euro. 

Het eerste plan is overigens door de gerechtelijke uitspraak van de Raad van State in 2012 (!) al vernietigd.

Tenslotte is er middels een mediation traject nog geprobeerd om tot een acceptabele oplossing te komen.
Ook dit is tussentijds mislukt.

Valkenswaard was niet verplicht om mee te werken aan een herstelplan volgens de rechter. Desondanks heeft de gemeente nog geprobeerd een oplossing te forceren omdat de provincie, die over het volume van woningen gaat, eerder heeft besloten om in Valkenswaard de beperkte behoefte naar nieuwbouw te blokkeren, behoudens op inbreidingslocaties.
Kortom een provinciaal besluit en geen gemeentelijk!
Hiermee verviel de behoefte aan een ontwikkeling op een uitbreidingslocatie zoals het Dommelkwartier en Weegbree.

Wordt vervolgd……

December 2020: Latoures heeft besloten om in beroep te gaan tegen deze
gerechtelijke uitspraak.