Andre van Daal

Andre van Daal, Penningmeester
Andre van Daal, Penningmeester

Wie is André van Daal,

Mijn naam is André van Daal. Geboren in het toenmalige St. Jozefziekenhuis, maar daarna opgegroeid en altijd blijven wonen in ons mooie dorp.
Sinds 1986 is Valkenswaard niet alleen mijn woonplaats, maar ook de plaats waarin ik werk, namelijk op scholengemeenschap Were Di. Nu geef ik wiskunde aan de HAVO/VWO afdeling, maar ik ben in alle onderwijssoorten werkzaam geweest. In eerste instantie opgeleid voor het basisonderwijs op de PABO aan de Edenstraat. Daarna een tweedegraads wiskundestudie aan de Katholieke Leergangen, naast een baan op de LHNO en MAVO in Geldrop. En na het behalen van de eerstegraads akte Wiskunde overgestapt naar het toenmalige Hertog Jancollege, nu Were Di aan de Merendreef.
Al jaren was ik geïnteresseerd in het wel en wee van onze mooie gemeente, en een jaar of 20 geleden heb ik met een groepje enthousiastelingen onze buurtvereniging (Rondom ‘t Park) opgericht. Met belangstelling volgde ik, meestal via de pers en soms vanuit de publieke tribune, de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. Politiek was een ver van mijn bedshow en zoals je helaas vaak hoort, is zelfs de plaatselijke politiek erg ver van de burgers verwijderd. Door het artikel in de krant van Theo en de geanimeerde avonden met een groep dorpsgenoten, raakte ik ervan overtuigd dat je wel kan praten over mistoestanden en misschien ook goede alternatieven hebt, maar dat de enige manier, om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen, is een plaats in de raadzaal te verwerven. Alleen daar wordt je stem gehoord en uiteindelijk wordt in de raad het beleid vastgesteld. Zo is het idee tot oprichting van een politieke partij, die zo dicht mogelijk bij de inwoners staat, ontstaan. Vijf jaar geleden is H&G opgericht en ondertussen is gebleken dat we een plaats in de raad verdienen.

Voor zo’n partij wil ik mij volledig inzetten.

Geef een reactie