PERSBERICHT d.d. 29-01-2021

H&G presenteert parkeervoorstel!

Al jaren pleit H&G voor uitgebreid, gratis en goed toegankelijk parkeren in Valkenswaard. Het huidige parkeerregime, met (te) veel verschillende onderdelen.

Betaald parkeren,  diverse blauwe zones gecombineerd met verschillende vergunninghouders-zones en het ontbreken van adequate bewegwijzering voldoet niet aan de wensen en eisen die wij belangrijk vinden voor onze inwoners en bezoekers.

Met het voorstel dat we tijdens de raadsvergadering hebben ingediend hebben we een belangrijke stap gezet in de goede richting. Precies de richting waar we als H&G al jaren lang voor pleiten. 

Een ambitieuze eenduidige visie: 

Vrij parkeren als basisuitgangspunt met (alleen noodzakelijke) parkeerkaartzones!

Het door H&G jarenlang uitgedragen uitgangspunt wordt één op één onderschreven in het rapport dat aan de basis ligt van deze nieuwe visie.

Naast de stip die H&G heeft gezet willen we vanzelfsprekend dat het college ook concreet aan de slag gaat met de aanpak van de verschillende knelpunten binnen de gemeente aangaande het huidige parkeren. Hierbij verwachten wij dat de adviezen uit het rapport en het door ons eerder genoemde uitgangspunt leidend zijn.

We realiseren ons dat dit ook geld gaat kosten, en dat dit zeker niet direct kan worden gerealiseerd. Dat is de reden waarom we het college ook oproepen om te onderzoeken op welke wijze we structureel geld kunnen vinden om deze visie uit te voeren.

Door dit voorstel stralen we ambitie uit die past bij Valkenswaard en die voor de toekomst ons gaat helpen om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en comfortabel voor onze eigen inwoners!

Bram Bots
Fractieleider H&G