Laat iedereen in onze samenleving zichzelf zijn”.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/...

Ik heb een paar reacties mogen ontvangen na mijn Raadsvragen in de vorige Raad in de trant van “dat leeft hier niet”.
Gelukkig ook veel positieve.

Er is veel onrecht in de wereld. Tegenstellingen in de wereld worden steeds groter. Kinderen worden opgepakt en een oorlog in getrokken. Als je onrecht voelt kun je dat niet laten passeren, zeker niet als Raadslid. Vrijheid van meningsuiting of opkomen voor het recht. Juist nu hebben we daar een bizar voorbeeld van door de dood van Peter R. de Vries.

Onze voorouders hebben gevochten tegen onderdrukking en voor de vrijheid. Deze kansen moeten we niet vergooien. Discriminatie en extremisme kan snel om zich heen slaan. Kijk bijvoorbeeld naar Rusland, Georgië en Hongarije.
Het is onder ons!


Dan hoor ik “ hier gebeurt dat niet in ons dorp, in onze regio ”.
Het is de ver van ons bed show. We riepen dat in het verleden ook bij de moorden op de Kennedy’s en Martin Luther King. “Dat is in Amerika”. Maar sinds 2002 weten we met de moord op Fortuyn dat het ook hier kan plaatsvinden.
Politicus, schrijver, advocaat, journalist. Inmiddels een treurige rij van mensen die ergens voor stonden, die idealen hadden.

Corona was een aantal maanden een ver van ons bed show en alleen in China en plots was het hier en maakte vele slachtoffers. Rellen? Iets voor Amsterdam of Rotterdam maar niet in ons blije Brabant. Tot de Corona rellen in Eindhoven.
Bijna oorlog. En ja Corona heeft ook geleerd dat dit, op zijn zachts gezegd, veel discussie en tegenstellingen in het land met zich meebrengt. En ja ook hier in Valkenswaard moest de Burgemeester optreden bij een mislukte aanslag met een molotov cocktail op het Gemeentehuis met oud op nieuw.

De stelling: ” draag uit via communicatie en educatie dat vrijheid van meningsuiting, samenwerking in een diverse gemeenschap, elkaar respecteren in geloof, huidskleur of geaardheid een groot goed is”.
Mensenrechten worden over de hele wereld verkwanseld en helaas moét je wel vechten om “gewoon jezelf te kunnen zijn” als je niet direct in het juiste
wensbeeld past.

Dus géén hype. Ik ben van mening dat alles begint bij jezelf en wat je voelt of uitdraagt. Maar “de Gemeente” kan wel enthousiasmeren en bouwstenen leveren naar de gehele gemeenschap.
Uitsluiting op welke grond dan ook mogen we nooit dulden !!

Uitgerekend deze week viel de kaart in de bus van Valkenswaardoogvooriedereen.nl

Ik heb oog voor mijn buren, vrienden en familie, etc.. Laat het voor iedereen gelden en steun deze motie. Liefdeloosheid en afwijzing is dichter bij dan u denkt!

De motie is aangenomen met een overweldigende meerderheid en met slechts 1 stem tegen. Dit besluit is op donderdagavond laat genomen. “s Maandags hing de Regenboogvlag al bij het Gemeentehuis en dinsdag nam het college al de motie ten volle over.

Goed om te zien dat het College dit H&G initiatief via “Twitter” promoot en direct tot actie overging door de vlag te hijsen. Ik heb inmiddels zeer vele ontroerende en positieve reacties mogen ontvangen vanuit de inwoners die zich zeer betrokken voelen bij dit initiatief. Maar alleen de vlag op het gemeentehuis is niet voldoende. Toekomstig beleid bepaalt hoe serieus de gemeente Valkenswaard dit onderwerp tot uitvoering brengt. Ik ben in ieder geval trots op alle steun.

Jos Peters.
(Altijd) Helder en Gedreven

Klik hier voor de Motie

%d bloggers liken dit: