Nieuwsgierig ?THEO GELDENS
NUMMER 1

Theo Geldens, na 12 jaar fractieleider te zijn geweest was het dankzij de steun van veel kiezers mogelijk om de keuze te maken voor het wethouderschap in Valkenswaard. Zoals een ieder begrijpt heeft ook de komst van Corona grote impact gehad op mijn werk en is het voor een belangrijk deel van invloed geweest op mijn inzet. Ik ben blij dat ik vanuit mijn positie samen met veel anderen  een bijdrage heb mogen leveren aan deze bijzondere periode. Naast deze inzet ging ook het gewone werk gewoon door, sport, verkeer, centrumplannen, wonen, duurzaamheid cultuur en veel andere zaken hebben mijn aandacht gekregen. Ook voor de komende periode ben ik namens H&G kandidaat wethouder. Ik hoop van ganser harte opnieuw te kunnen rekenen op uw stem want er is veel gebeurd maar we zijn nog lang niet klaar.  

BRAM BOTS
NUMMER 2

Bram Bots, ik ben 31 jaar en met veel plezier woonachtig in onze gemeente waar ik me thuis voel. In mijn dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur bij een gemeente. Als 19 jarige werd ik in 2010 het jongste raadslid van Valkenswaard voor H&G. Het bewijs dat H&G open staat voor iedereen, jong en oud, ervaren en onervaren. Ik heb me de afgelopen 12 jaar mogen inzetten voor verschillende onderwerpen als startershuisvesting, infrastructuur, sport, het centrum en nog veel andere. Het raadswerk heeft me geleerd dat keuzes maken niet altijd makkelijk is en dat je vraagstukken op veel verschillende manieren kunt bekijken, maar ze hebben altijd een impact op de inwoners. Hier oog voor hebben, is ontzettend belangrijk.
De afgelopen vier jaar heb ik fractievoorzitter mogen zijn, en me samen met een geweldig team mogen inzetten voor de gemeenschap in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. Telkens vanuit een positief kritische grondhouding en met het betrekken van onze inwoners. Deze openheid, diversiteit maar vooral het contact met de inwoners motiveert me om ook de komende periode weer voor uw belangen te gaan. Niet alleen maar samen met u, onze inwoners, voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt! Stem daarom op 16 maart op H&G, lijst 2!STEFANIE van den BERG
NUMMER 3

Stefanie van den Berg, 51 jaar, moeder van 3 kinderen. We wonen met veel plezier in Oud-Dommelen. Ik sta als nieuw kandidaat raadslid op de derde plek van de kieslijst van H&G. Er zijn twee belangrijke pijlers waar ik gezien mijn kennis en ervaring voor wil gaan deze  zijn; natuurbehoud  en preventieve gezondheid. Wat betreft onze gezondheid weten we steeds beter wat we hiervoor moeten doen en vooral laten.  Het is  goed als de gemeente daarbij ondersteunt. Wat ik de komende raadsperiode wil bereiken is dat de verschillende soorten hulpverleners in Valkenswaard meer gaan samenwerken. Dit voor betere zorg en vooral voor groter algemeen welzijn van onze bewoners. Ik voel me thuis bij de fractie H&G. Daarin wordt vrij en stevig gediscussieerd om te komen tot goede en gefundeerde plannen en voorstellen voor Valkenswaard.  H&G is er echt voor de inwoners. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en me actief voor inzetten. Stem lijst 2 nummer 3!

ANDRÉ van DAAL
NUMMER 4

André van Daal, in 2010 mocht ik voor het eerst deel uitmaken van de fractie H&G. Toen deed ik dat naast mijn baan als leraar wiskunde op Were Di. Zeker in het begin komen er veel vraagstukken op je pad, waarvan zorgvuldige bestudering nodig is. Het is niet eenvoudig om dat naast een baan te doen. Sinds 2 jaar ben ik met pensioen en kan ik dus veel meer tijd steken in het raadswerk. Valkenswaard is flink in beweging, maar dat is ook nodig. Om ons dorp aantrekkelijk te houden moeten er veel extra woningen worden gebouwd. Nu eindelijk het doorgaande verkeer uit ons dorp is verdwenen, kunnen we hna het winkelcentrum in Dommelen ook het centrum in Valkenswaard stevig opwaarderen. Het begin daarvan is gemaakt. Ik hoop dat ik met uw stem de komende 4 jaren mag meewerken aan het afmaken van die klus.

PETER PLOMPEN
NUMMER 5

Peter Plompen, ik ben 65 jaar en inmiddels 4 jaar raadslid. Als voorzitter van de KBO afdeling Valkenswaard heb ik een sterke betrokkenheid bij de senioren in Valkenswaard. Ik weet wat er onder de ouderen leeft en speelt en gebruik dit als aandachtspunt in mijn raadswerk. Ook in de komende periode wil ik me blijven inzetten voor onze inwoners en vooral de ouderen. Dus wil je dat ik blijf, stem lijst 2 nummer 5!

JOS PETERS
NUMMER 6

Jos Peters, sinds 3 jaar ben ik raadslid. Dat is te kort en daarom ben ik er op gebrand nog 4 jaar door te gaan. Dat kan . . . maar alleen met uw steun en stem. Maar waarom zou u op mij stemmen? Ik ben sociaal en betrokken maar vooral: iedereen krijgt een antwoord van mij. Gegarandeerd. Ik zoek het uit of vraag het aan de betrokken wethouder of ambtenaar. Ik sta vooral voor ondernemerschap en ondernemende mensen. Mijn speerpunten zijn: Cultuur en Sport en de Natuur (ons goud, onze longen). Maar ook dat onze bewoners zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn in alles wat hen beweegt. Naast de algemene onderwerpen die we als H&G-team hebben aangepakt, heb ik via moties het initiatief genomen voor o.a.: extra zitbankjes voor ouderen, aanpak zwerfafval, Kleine Markt beschermd dorpsgezicht, Valkenswaard Regenboog gemeente, 500 euro ondersteuning voor kleine verenigingen zonder allerlei administratief gedoe ,en de uitbreiding 30-km zones.

WOUT VERHOEVEN
NUMMER 7

Wout Verhoeven, het mooie van gemeenteraadslid zijn is dat je actief meepraat en meebeslist over allerlei onderwerpen in het dorp. Dat verveelt nooit! Nu het erop lijkt dat Corona eindelijk een beetje onder controle komt, is het van belang dat de vele activiteiten die altijd in Valkenswaard georganiseerd werden weer op gang komen. De vele verenigingen en stichtingen met hun besturen en vrijwilligers spelen daar een grote rol in. Zij verdienen ieders respect, want zij geven inhoud aan het “Valkenswaardse DNA”! H&G is trots op dit sociale Valkenswaardse netwerk en zij kunnen altijd een beroep op H&G doen voor hulp en ondersteuning. Hieraan hoop ik ook de volgende 4 jaar een bijdrage te kunnen leveren.
Stem lijst 2!

BERNADETTE HEMELS
NUMMER 8

Bernadette Hemels, in het dagelijks leven Ondernemer en Natuurbeheerder. Als raadslid wil ik me inzetten voor Valkenswaard als Schone, Groene gemeente waar het prettig leven is. Voor een economisch verantwoorde en duurzame toekomst. Hoe behouden we de prachtige, kwetsbare natuur maar ook landbouw gebieden  in Valkenswaard voor onze kinderen en kleinkinderen? En hoe bereiken we een evenwicht met de mooie, toekomst ambities waarbij de natuur het goud is van Valkenswaard? Voor dit evenwicht wil ik me inzetten. Inzetten voor Valkenswaard als schone, groene gemeente. Stem de toekomst. Stem H&G nr 8.

RICK JANSEN
NUMMER 9

Rick Jansen, twee jaar geleden heb ik twee groepen jongeren samengebracht en hieruit is een skate initiatief ontstaan. Met die verenigde groepen zijn we naar de lokale politiek gestapt en hebben daar onze passie en ons plan gedeeld, een skatepark in Valkenswaard. Dit idee werd met veel steun en positiviteit ontvangen en dit resulteerde, tot onze grote trots, in een toekomstig skatepark in Valkenswaard. Door deze gebeurtenis ben ik gemotiveerd en gepassioneerd geraakt om jongeren en jong volwassenen te inspireren om hun stem te laten horen en samen op zoek te gaan naar verbeteringen in het al mooie Valkenswaard. Samen hebben we invloed op het beleid en kunnen we onze leefomgeving nóg mooier maken. Spreekt dit jou aan? Geef me dan een kans en stem op Rick Jansen,  Helder&Gedreven.

JOHN ROBBEN
NUMMER 10

John Robbe, in het dagelijks leven werkzaam als projectmanager brandveiligheid. Door mijn beroep zit ik met grote opdrachtgevers en vastgoedbeheerders rond de tafel om te discussiëren over diverse belanghebbende zaken. Als aankomend raadslid wil ik mij inzetten voor de Valkenswaardse Sport, sporten voor iedereen. Dus ook voor de minder valide inwoners van de gemeente. Ik wil me inzetten voor en de vele activiteiten die Valkenswaard te bieden heeft. Een bruisend Valkenswaard waar ieder zich thuis voelt, zowel jong als oud. Maar niet alleen het actieve leven staat voorop, ook het wonen in onze gemeente moet gestimuleerd worden. De jongeren moeten zich hier kunnen vestigen.  Een Heldere en Gedreven doelstelling  is daarbij van groot belang. Hierdoor kunnen lange en tijdrovende  discussies worden voorkomen. Als wij die zaken Helder in beeld hebben, is een ieder gedreven om een goede en passende oplossing te vinden. En daar heeft u als inwoner van Valkenswaard het voordeel van.
Ik hoop op uw stem te mogen rekenen. Stem lijst 2 H&G nr. 10.

%d bloggers liken dit: