André van Daal

Mijn naam is André van Daal. Geboren in het toenmalige St. Jozefziekenhuis,
maar daarna opgegroeid en altijd blijven wonen in ons mooie dorp.

Vanaf 1986 tot 2019 was Valkenswaard niet alleen mijn woonplaats, maar ook
de plaats waarin ik werkte, namelijk op scholengemeenschap Were Di.
Ik gaf wiskunde aan de HAVO/VWO afdeling van deze school, maar ik ben in
alle onderwijssoorten werkzaam geweest. In eerste instantie opgeleid voor het
basisonderwijs op de PABO aan de Edenstraat in Eindhoven.
Daarna een tweedegraads wiskundestudie aan de Katholieke Leergangen in Tilburg,
naast een baan op de LHNO en MAVO in Geldrop.
En na het behalen van de eerstegraads akte Wiskunde overgestapt naar het toenmalige
Hertog Jancollege, nu Were Di aan de Merendreef.
Sinds november 2019 ben ik met pensioen.

Al jaren was ik geïnteresseerd in het wel en wee van onze mooie gemeente, en in 1987
heb ik met een groepje enthousiastelingen onze buurtvereniging (Rondom ‘t Park) opgericht.

Met belangstelling volgde ik, meestal via de pers en soms vanuit de publieke tribune, ook de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. Politiek was een
ver-van-mijn-bed-show en zoals je helaas vaak hoort, is zelfs de plaatselijke politiek erg
ver van de burgers verwijderd. Door het artikel in de krant van
Theo en de geanimeerde avonden met een groep dorpsgenoten, raakte ik
ervan overtuigd dat je wel kan praten over mistoestanden en misschien ook
goede alternatieven hebt, maar dat de enige manier, om daadwerkelijk invloed
uit te kunnen oefenen, is een plaats in de raadzaal te verwerven.
Alleen daar wordt je stem gehoord en uiteindelijk wordt in de raad het beleid vastgesteld.
Zo is het idee tot oprichting van een politieke partij, die zo dicht mogelijk bij de inwoners staat, ontstaan. In 2002 is H&G opgericht en ondertussen is gebleken dat we een plaats in de raad verdienen. Vanaf 2022 is H&G met 6 leden in de raad vertegenwoordigd.