Raad P(a)raat april 2022

Bestemming Coronagelden

Het Coronavirus heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving ook in Valkenswaard.
Gelukkig heeft ook de Rijksoverheid dat helder in beeld én zijn er al geruime tijd diverse steunmaatregelen toegepast.

Nu heeft ook onze gemeente middelen gekregen voor het sociale en economische herstel.

In het voorstel van het college werden uitgangspunten en investeringslijnen genoemd
om de inzet van deze gelden te structureren.

Belangrijk is uiteraard dat er randvoorwaarden worden geformuleerd, maar H&G vindt
het ook belangrijk dat iedereen die het nodig heeft de mogelijkheden kan benutten.
Niet alleen de “grootverbruikers” maar ook kleine verenigingen die normaal helemaal geen subsidie nodig hebben. We hadden daar aanvankelijk een extra beslispunt voor opgenomen, maar dit is uiteindelijk vervallen omdat dit al wordt opgepakt en nog een voorbereidingstijd nodig heeft. 

Verder lijkt het verstandig, vanwege de grootte van het bedrag, om dit gefaseerd in te zetten.
Het geeft de gemeente de kans om acute problemen meteen aan te pakken en voor de iets
langere termijn de tijd te gebruiken om met concrete projectvoorstellen te komen. 

Omdat we de volgende winter ook nog te maken kunnen krijgen met een andere variant
van het virus, is het zeker goed om daarvoor dan nog middelen beschikbaar te hebben. 

Overigens is deze nieuwe bestuursperiode naar ons idee heel positief begonnen.
Er is over dit onderwerp een gezamenlijk overleg geweest met alle fracties en hoewel
er natuurlijk per fractie een couleur locale is, hebben we een breed gedragen
amendement kunnen opstellen.

Het amendement werd met algemene stemmen aanvaard.

Klik hier voor het amendement.

André van Daal 

%d bloggers liken dit: