Raad P(a)raat Juli 2022

Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stond o.a.
Het bestemmingsplan Kerkeind op de agenda.

Dit bestemmingsplan kent al een lange voorgeschiedenis.

Het is ooit begonnen met een plan voor 6 forse vrijstaande woningen.
Daarvoor was in deze raad toen geen meerderheid te vinden.
Diverse fracties vonden dat er kleinere en dus beter betaalbare woningen moesten
worden gebouwd.
De initiatiefnemer is daarmee aan de slag gegaan en heeft diverse alternatieven op
hun haalbaarheid en kwaliteit beoordeeld.

Op 30 april 2020, al weer ruim 2 jaar geleden, kwam dit nieuwe plan hier op tafel.
Zes wat kleinere woningen en 2 vrijstaande. Er is daarbij ook veel aandacht besteed
aan privacy voor omwonenden, daarvoor worden er extra bomen geplaatst en het bouwblok werd opgeschoven.  

Het voldeed volgens de toenmalige raad aan de opdracht.
Een iets hoger aantal woningen, maar toch met voldoende parkeerplaatsen
en planologisch prima in te passen.
Een mooie afronding van deze nog jonge woonwijk.
Het bestemmingsplan werd vastgesteld.

Helaas was het nog niet naar volle tevredenheid van een ieder en werd tegen
het besluit beroep ingesteld bij de Raad van State.
De afdeling heeft pas recent, op 22 februari j.l. , uitspraak gedaan en geconcludeerd
dat 5 van de 8 betogen NIET slagen zoals dat juridisch heet.

Op een drietal punten slaagden de beroepsgronden wel, en de rechter besloot dat
de gemeente 24 weken de tijd zou krijgen om deze omissie te herstellen.
Dit betekent dat we deze aanpassing voor de zomervakantie moeten hebben
afgehandeld. Vandaar dat we het dus vanavond behandelen.

Het herstellen van de 3 onvolkomenheden is in deze laatste versie gebeurd.
Het betreft parkeren, verkeer en het serieus bekijken van het aangedragen alternatief.

Om met het laatste te beginnen:

Wij hebben alle alternatieven uitgebreid bekeken, te beginnen bij het eerste plan
met de zes vrijstaande woningen. Wij constateren dat het alternatief zoals
weergegeven bij ter inzage 3 op verschillende punten lager scoort dan het nu
voorliggende plan.

Over de 2 andere punten kunnen we kort zijn. De argumenten, die in het voorstel
staan beschreven zijn helder. De bouw leidt niet tot overlast qua verkeer en
de plannen voldoen ook aan de door ons zelf vastgestelde parkeernormen.
Voor elke woning zijn 2 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

Dit plan past ook perfect in het raadsprogramma dat we met de nieuwe raad
onlangs hebben vastgesteld en waar wonen een hoge prioriteit heeft. 

Het herstelde bestemmingsplan Kerkeind werd met ruime meerderheid vastgesteld.

André van Daal
Fractieleider

%d bloggers liken dit: