Geurhinder Hoge Akkers

Al jarenlang vraagt de woonwijk Hoge Akkers aandacht voor het probleem van geuroverlast. Met regelmaat worden de bewoners hiermee geconfronteerd. Dankzij de vasthoudendheid van enkele wijkbewoners, waaronder Henk Hovens , start nu eindelijk de gewenste en noodzakelijke actie.

Vanuit mijn raadswerk en de vele contacten met Henk tijdens de afgelopen jaren ben ik bekend met de overlast. Nu in de positie als wethouder ben ik in de gelegenheid om met de betrokkenheid van de wijk een grondig onderzoek op te starten.

Niettegenstaande dat het onderwerp door de bewoners zelf op de kaart is gezet is het gebruikelijk ook de wijkcommissie hierbij te betrekken. De gemeente, wijkcommissie en bewoners gaan met elkaar vaststellen wat deze hinder betekent voor de omgeving en vervolgens zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

De bijeenkomst begint op dinsdag 2 april om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.15 uur en vindt plaats in buurthuis ’t Huukske aan de Klappermanstraat 17.

Meer informatie

Bewoners van de genoemde wijk zijn per brief uitgenodigd voor de bijeenkomst. De inloopavond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. U kunt zich vooraf aanmelden via e-mailadres info@hoge-akkers.nl.

Theo Geldens