Verkeer

Ontwerptekeningen aanpassingen Dommelseweg.

Binnenkort starten de werkzaamheden m.b.t. aanpassingen Dommelseweg.
Dit als onderdeel van het totale pakket werkzaamheden Dommelen-Zuid.
U vindt hieronder, door op de link te klikken, alle bijbehorende informatie!

Tevens een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op maandag 4 maart 2024.
Lokatie: Barron, Dommelseweg 2.
Vrije inloop vanaf 19.00 – 21.30 uur.

KLIK hier voor o.a. de ontwerptekeningen en verdere informatie.

 

 

Formele zienswijze herinrichting Dommelseweg/Florapark
Gericht aan het college van de gemeente Valkenswaard

Datum: 13/12/2023

Inleiding.
In 2004, om precies te zijn op 8 april van dit jaar is de vereniging H&G opgericht met als doel
“Het verbeteren van het welzijn en welbevinden van de inwoners van Valkenswaard”.
De afgelopen jaren heeft H&G een flinke bijdrage geleverd aan dit doel.
Onze achterban verwacht dat H&G verantwoordelijkheid neemt. H&G doet dit langs de lijn van het bestuur, maar ook langs de lijn van de fractie ( volksvertegenwoordigers )tevens raadsleden.

Zienswijze.
Via onze achterban bereiken ons tal van signalen met betrekking tot de herinrichting van de Dommelseweg/Florapark. Wij waarderen dat na de aanleg van de N69 sterk is ingezet op de herinrichting van wegen. Blij zijn wij ook dat met name het langzame verkeer waaronder fietsers en voetgangers een betere positie hebben gekregen.
30 km is op veel plaatsen de norm geworden en ook dat komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede. Maatregelen die soms op gespannen voet staan met de toegankelijkheid voor met name autoverkeer. Wij begrijpen dat het vinden van de juiste balans lastig is en het ook tijd vraagt om te wennen aan de nieuwe situatie.
Dit alles neemt echter niet weg dat wij ons namens onze achterban geroepen voelen in de vorm van een zienswijze in te spreken door middel van een zienswijze op voorgenomen herinrichtingen.

Graag brengen wij twee zaken onder uw aandacht:

Van 30 km naar 50km Dommelseweg ter hoogte van het Florapark. In heel Nederland zien we dat steden en gemeente steeds vaker 30 km binnen de bebouwde kom aanhouden als norm. Ook u doet dat. De Westerhovensweg, Bergstraat maar ook de Dommelseweg worden ingericht als 30KM wegen. Dit doet u met uitzondering van het laatste deel van de Dommelseweg, daar voert u de toegelaten snelheid terug op naar 50km per uur. Voor ons een onbegrijpelijke keuze. In uw argument bevorderen doorstroming kunnen wij niet meegaan. In de huidige situatie is het op dit moment wegens drukte vaak niet mogelijk een hogere snelheid aan te houden dan 30km en op de momenten dat het niet druk is zorgt 50km per uur juist voor een hoge mate van onveiligheid. Juist op dit punt waar verschillende verkeersdisciplines samen komen in onoverzichtelijke bochten en een oversteekplaats is beperking in snelheid noodzakelijk. In onze zienswijze roepen wij u op om af te zien van de verhoging naar 50km per uur maar vast te houden aan 30km als norm.

Fietsers en voetgangers waaronder schoolgaande kinderen al dan niet met ouders hebben recht op een veilige oversteekplaats. Het voornemen om in de bocht een zebrapad aan te leggen zonder stoplichten of gelijkwaardige voorziening voldoet niet aan de behoefte/noodzaak. Het niet plaatsen van stoplichten zou te maken hebben met het bevorderen van de doorstroming van het autoverkeer. Naar onze mening en die van vele met ons is doorstroming echter ondergeschikt aan de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en hun ouders. Ook nu in de huidige inrichting is er reeds jaren sprake van een onveilige situatie. U hebt nu de kans om daarin verbetering te brengen. In onze zienswijze roepen wij u dan ook met klem op een veilige oversteekplaats te voorzien, bij voorkeur uitgerust met stoplichten. Op diverse plaatsen ( Waalreseweg, Europalaan ) werkt dit uitstekend dus waarom zou dat hier niet kunnen.

Bestuur vereniging H&G