Welkom bij H&G!

Dé lokale partij voor Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft.

De eerste stap is gezet! Je hebt toegang tot de site van JOUW politieke partij, Helder & Gedreven.
H&G is een partij waar de burger centraal staat. En dan ook iedere burger, jong en oud!
Wij stellen ons ten dienste van onze gemeenschap.
Inmiddels zijn wij gegroeid van een startende groep enthousiaste mensen in 2004 naar een gerespecteerde partij in Valkenswaard. Een volwaardige fractie van 6 raadsleden en met een wethouder in het college.
Verder een enorme achterban met daarin vele, vele disciplines die ons actief ondersteunen!

In de dagelijkse praktijk gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg. Onafhankelijk en goed onderbouwd voeren wij het politieke debat. Wij zoeken meerderheden om tot democratische besluitvorming te komen. H&G geeft inhoud en kleur aan de lokale politiek.
Geen verbindingen met landelijke partijen. Geen verplichtingen of orders van andere bestuurslagen zoals Provinciaal bestuur of 2e kamer. Neen, wij kunnen en mogen dus zelfstandig onze keuze maken!

Alle onderwerpen van “stoeptegelniveau” tot “majeure dossiers” worden door H&G gelijkwaardig beoordeeld en behandeld. Of het nu de verlichting in uw straat betreft of de ontwikkeling van woonwijken. Elk dossier krijgt optimale aandacht. Inmiddels vertegenwoordigt onze partij alle werkvelden die onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen.
Financiën, WMO, Onderwijs, Sport, Recreatie, Economie, Jeugd, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Samenwerkingsverbanden, Openbaar Vervoer, Middenstand, Industrie en Ouderenbeleid etc.
Ervaring, enthousiasme, betrokkenheid en gedrevenheid….dat is JOUW H&G!

Theo Geldens
Volksvertegenwoordiger.

Geef een reactie, namens H&G bedankt!