Welkom bij dé lokale partij van Valkenswaard

Belangrijk dat iedereen deze regels strikt opvolgt…!

Hieronder vindt u twee “snelkoppelingen” :
gemeente Valkenswaard (klik)
Brainport Eindhoven, voor bedrijven (klik)

Op beide sites wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen Corona virus.

ONDERNEMERS LET OP!

Er is belangrijk nieuws beschikbaar van het college Valkenswaard met betrekking tot regelingen die ingezet worden om (lokale) ondernemers te helpen met maatregelen die hen financieel ondersteunen.

Hieronder vindt u een snelkoppeling naar het document met allerlei informatie en richtlijnen.

KLIK hier voor de documentatie ondernemers.

Functioneren H&G fractie tijdens Corona crisis.

In verband met het Coronavirus en de bestrijding daarvan heeft er overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de H&G fractie hoe hier verder mee om te gaan.
Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er op dit moment maar een prioriteit bestaat en dat is onze bestuurders, lokaal, decentraal en landelijk alle beschikbare ruimte te bieden om hun noodzakelijke taken uit te kunnen voeren!

Dit betekent in ieder geval voor onze partij dat de fractie het college en de ambtenaren niet zullen belasten met (schriftelijke) vragen of verzoeken tot bijeenkomsten m.b.t. corana- en afgeleide onderwerpen.
De controlerende taak van de gemeenteraad kan naar onze mening hiermee tot nader order worden afgeschaald.
Op dit moment zijn er wat ons betreft geen (bestuurlijke) onderwerpen die het probleem met het virus overstijgen!

Indien het college een overleg, in welke vorm dan ook, noodzakelijk acht zijn wij natuurlijk beschikbaar

Bestuur en fractie.

De volksgezondheid gaat boven alles!

Wij reken op de overige fracties om ons standpunt in deze te volgen.