Beleid Thema’s

In de Programmabegroting staan diverse beleidsonderwerpen opgenomen.

In de PDF  op bladzijde 24  vindt U alle informatie m.b.t.   WONEN

In de PDF  op bladzijde 56  vindt U alle informatie m.b.t.   WERKEN

In de PDF  op bladzijde 70  vindt U alle informatie m.b.t.   VRIJE TIJD

In de PDF  op bladzijde 84  vindt U alle informatie m.b.t.   SOCIAAL DOMEIN

In de PDF  op bladzijde 102 vindt U alle informatie m.b.t.  BESTUUR & ORGANISATIE