Beleid Thema’s

In de Programmabegroting staan diverse beleidsonderwerpen opgenomen.

In de PDF  op bladzijde 24  vindt U alle informatie m.b.t. Wonen.

In de PDF  op bladzijde 56  vindt U alle informatie m.b.t. Werken.

In de PDF  op bladzijde 70  vindt U alle informatie m.b.t. Vrije tijd.

In de PDF  op bladzijde 84  vindt U alle informatie m.b.t. Sociaal Domein.

In de PDF  op bladzijde 102  vindt U alle informatie m.b.t. Bestuur en Organisatie.