De Starterslening

.

De Starterslening

Starters hebben het tegenwoordig op de woningmarkt niet gemakkelijk. Woningen zijn schaars en de vraag is hoog. Daarom blijven ook de prijzen van huizen hoog.

Voor starters is het moeilijk een eigen huis te verwerven en zij verdienen daarom een steuntje in de rug. Veel gemeenten en ook Valkenswaard, helpt starters een huis te financieren met de Starterslening, want wij willen onze starters graag in Valkenswaard behouden. 

Het is een extra lening bovenop je hypotheek. De gemeente maakt deze lening mogelijk. Je sluit de lening met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Een onafhankelijke stichting die geen winst maakt maar wel het financieren van je eerste koophuis mogelijk wil maken. Wat anders misschien niet zou kunnen. Met de Starterslening kun je op een verantwoorde manier wellicht tóch je droomhuis kopen.

Starters op de Valkenswaardse woningmarkt kunnen een starterslening van maximaal € 30.000,- aanvragen. De gemeente wil zo meehelpen dat meer starters en jonge gezinnen een eerste huis kunnen kopen. Je bent een starter als u nog nooit een woning hebt gekocht óf in bezit hebt gehad.

Nu hadden we daarvoor in Valkenswaard een potje aangelegd om deze leningen uit te kunnen betalen. Helaas was het potje voor 2023 al in november leeg en dreigden er dus net voor het einde van het jaar geen aanvragen meer te kunnen worden afgehandeld. 

De raad heeft gelukkig, in zeer ruime meerderheid, snel ingegrepen en er met een motie voor gezorgd dat aanvragen gewoon afgehandeld konden worden én het budget voor 2024 met 5 ton is verhoogd, zodat we dit jaar naar verwachting geen starters meer teleur hoeven te stellen.

Het college houd ons bovendien dit jaar op de hoogte van de stand van de aanvragen, zodat we eventueel ruim van te voren het budget kunnen aanpassen.

Fractie H&G,

André van Daal