Mededelingen bestuur

H&G heeft haar nieuwe website gepubliceerd!

Deze nieuwe site is “gebouwd” met spontane hulp van een bestuurslid van een stichting die werkzaam is in Nepal.
De stichting PRANA PLANET, ondersteunt o.a. met woord en daad leerlingen van een school.
kortom een stichting die wij, H&G, graag onder de aandacht brengen.

pranaplanet

Stichting PranaPlanet is in 2000 opgericht vanuit een particulier initiatief. Alle activiteiten en projecten dragen zo direct mogelijk bij aan de kwaliteit van leven van de Ladakhi’s en Tibetaanse vluchtelingen in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya.
PranaPlanet zet zich in voor de leefomstandigheden van deze mensen voor het behoud en verbetering van hun onderwijs, voor preventieve gezondheidszorg en voor het behoud van verschillende culturen en draagt bij aan de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de Tibetanen in Ladakh.

Tevens hebben wij een donatie gedaan als dank voor de inzet en ondersteuning die wij hebben mogen ontvangen bij de hulp voor onze site. DANK daarvoor!

Mocht u een donatie willen overmaken aan deze stichting, die wij van harte aanbevelen, dan kan dat op het rekeningnummer: NL59ABNA0586744932 te Eindhoven.

 

Een van de jaarlijkse hoogtepunten bij onze vereniging is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook in 2024 zal deze gezellige bijeenkomst worden georganiseerd.

Zet alvast in uw agenda:

H&G Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 21 januari 2024
Café “de Oranjeboom” in Dommelen.
De leden ontvangen nog een officiële uitnodiging! Graag ontmoeten wij u dan op deze dag.

Bestuur H&G

Politiek Actief

Graag willen wij jullie erop attenderen dat er komend voorjaar weer een cursus georganiseerd gaat worden voor belangstellenden van de politiek, de cursus Politiek Actief. Dat hoeft niet direct betrekking te hebben op u als lid maar dat kan ook een familielid, kennis, vriend(in) of wie dan ook zijn. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

Deze cursus bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten, met elk een ander thema. Deelnemers vergroten met deze cursus de theoretische kennis over wat op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt besloten, de mogelijkheden om de besluitvorming in de gemeente te beïnvloeden en maken kennis met debattechnieken. Daarnaast bezoeken deelnemers een raadsvergadering.

Voor meer info over de cursus zie: https://prodemos.nl/projecten/gemeenten/burgerparticipatie/cursus-politiek-actief/

Op de website van de gemeente Valkenswaard staat een uitleg voor geïnteresseerden en heb je de mogelijkheid om je aan te melden. Zie hiervoor de webpagina: https://www.valkenswaard.nl/politiek

De aanmeldtermijn sluit op 30 november.

Als je graag mee wil praten of mee wil denken met de plaatselijke politiek maar geen zin hebt in een cursus, ben je altijd van harte welkom om aan te sluiten bij onze openbare fractievergaderingen van H&G. Voor informatie:  Jos.peters@raad-valkenswaard.nl

Mocht je derhalve een vraag hebben en je wil daar eerst over praten?
Neem dan gerust contact op met bijvoorbeeld Stefanie 06-30324893 

Bestuur en fractie H&G.