Bram Bots ontvangt Koninklijke onderscheiding !


Na 12 jaren inzet voor de gemeentepolitiek viel hem deze eer te beurt.

Maar er was een dubbele verrassing. Zijn partner Iris was namelijk al ruime tijd op reis en zou de dag erop terugkeren naar Nederland.
Toen de burgemeester vroeg om assistentie bij het uitreiken van de onderscheiding kwam zij uit de coulissen de zaal in.
Dit als complete verrassing voor Bram.
De aanwezigen reageerden zeer enthousiast op deze situatie.

Bram van harte gefeliciteerd namens heel H&G!

LAATSTE H&G NIEUWS.

De Formatie is afgerond!

Na een zorgvuldig proces van informeren en formeren heeft
Valkenswaard een nieuw college voor de komende bestuursperiode 2022-2026.

Het nieuwe college bestaat uit wethouders van de drie partijen:
H&G, Vote en de PvdA. Dit conform het advies van de informateur.

Namens H&G zijn Theo Geldens en Bram Bots de kandidaat wethouders.
Vote heeft als kandidaat Rens Pijnenburg en de PvdA Mieke Theus.

Hiermee komt ook net als in de gemeenteraad “jong bloed” in het lokale bestuur!
Precies wat de kiezer heeft aangegeven bij de verkiezingen in Maart.

Op Donderdag 30 juni zal in een raadsvergadering het nieuwe raadsprogramma
worden vastgesteld en zullen de kandidaat wethouders worden benoemd.
Ook zullen nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd, tevens leden van de
auditcommissie en werkgeverscommissie en de voorzitter van de raadscommissie
en plaatsvervangend voorzitter van de Raad worden benoemd.

U bent van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergadering.
Aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Enquete Verkeer Dommelen

N.a.v. geluidsklachten van het verkeer op de nieuwe Westparallel heeft de gemeente Valkenswaard een enquete uitgezet voor de inwoners, met name in Dommelen.
Daar wordt de overlast het meest ervaren.

H&G heeft al vanaf de start van dit dossier (20212) aangegeven dat
de leefbaarheid en veiligheid in Dommelen gewaarborgd moet zijn.
Het (verkeer) probleem verplaatsen naar Dommelen is vanaf het begin
géén optie geweest wat ons betreft!

Daarom heeft op initiatief van H&G een werkgroep van bewoners in een verkeerswerkgroep de huidige verkeer aanpassingen in Dommelen Zuid kunnen realiseren!
Dit alles met inzet van lokale bewoners in Dommelen Zuid!
Het eerste resultaat is inmiddels zichtbaar; de vernieuwde Westerhovenseweg.
Meerdere aanpassingen volgen!

De fractie en bestuur van H&G hebben een brief huis aan huis verspreid in (een deel) van Dommelen om aandacht te vragen voor deze enquete.

Wij bevelen deze van harte aan…..

Zie onze website voor meer informatie!

Reductie Afvalstroom in Valkenswaard

Na het sluiten van “het Goed” in Valkenswaard is er geen gelegenheid meer om tweedehandse spullen ter beschikking te stellen voor hergebruik in ons dorp.
Over bleven enkele vintage- en antiekzaken, maar deze zijn niet ingericht voor hetzelfde doel.
Hiermee stond het College en zeker portefeuillehouder Theo Geldens voor een flinke uitdaging. Hoe regelen we een alternatief voor onze inwoners?
Maar in korte tijd is achter de schermen hard gewerkt aan een alternatief en dat is nu gelukt!

Er komt binnenkort een alternatief voor “het Goed” in Valkenswaard gelegen aan de Leenderweg 200 / 202.
Initiatiefnemer Stichting Verderes start medio september met een nieuw concept.
Deze stichting is al ruim 10 jaar actief in Budel. Het doel van deze stichting is het reduceren van de bestaande afvalstroom. Dit gebeurt door enerzijds de verkoop van binnengekomen spullen en het zogenaamde “upcyclen” van meubels en aangeboden materialen. Tevens komt er een werkplaats voor het repareren van fietsen. Ook komt er ruimte voor metaal-, textiel- en houtbewerking beschikbaar.
Dit alles onder leiding van de directrice Marina Liebrechts.

Een goed bericht voor inwoners die actief mee helpen aan het terugdringen van de afvalstroom en vaardigheden willen opdoen in de werkplaats.

Wij wensen deze stichting veel succes toe en een gezonde toekomst in Valkenswaard!

VALKENSWAARD 24

Voor objectief, feitelijk correct én positief nieuws verwijzen wij u als frequente bezoeker van onze H&G site naar een nieuw nieuwsmedium VALKENSWAARD 24!

Bij Valkenswaard 24 krijgt u de laatste lokale nieuwsberichten uit Valkenswaard.
Een overzichtelijke site waarbij de berichten gepubliceerd worden uit eerste hand,
feitelijk correct en zonder vooringenomenheid.

Tevens wordt al het nieuws met een positieve toon gepubliceerd dit in tegenstelling met de vele negatieve berichtgeving op Facebook…etc.
“Leefbaar” is een breed begrip.
Positief, objectief en transparant nieuws draagt daar zeker aan bij!
Ook voor het imago van ons mooie dorp!

Van harte aanbevolen door H&G!

KLIK hier voor directe toegang…

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2 ligt ter inzage.

Voor mensen met belangen in dit gebied is het raadzaam om dit plan door te nemen en indien gewenst te reageren middels een zienswijze.

Op onze site staat meer informatie m.b.t. dit plan en de procedure.

Klik hier voor directe toegang naar het artikel op onze site.

Hier vindt u overigens met regelmaat het laatste nieuws!

H&G informeert……

%d bloggers liken dit: