Hart voor Groen

H&G Helder en Gedreven maar ook H&G Hart voor Groen.

Natuur groen en milieu het zijn bijzondere aandachtspunten binnen H&G.
Als bij vanzelfsprekend heeft wethouder Theo Geldens Natuur Milieu en Duurzaamheid in zijn portefeuille en daar zijn we alleen maar erg blij mee. Binnenkort zullen onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd en dit met slechts een doel, het verbeteren van de natuurwaarde in het gebied.

 Werkzaamheden herstel ‘ecologisch evenwicht’ op de Malpie

Vanaf vrijdag 16 tot vrijdag 30 november vinden werkzaamheden plaats langs het fietspad op de Malpie.
De aannemer maakt de sloot naast het fietspad ondieper over de hele lengte van de Malpieheide. Op die manier voert de sloot straks alleen nog regenwater af en niet meer het grondwater. Het grondwater blijft voortaan in het gebied en dat is erg belangrijk voor de vennen en de heide. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat door de droogte van het voorbije jaar het ven op tal van plaatsen droog heeft gestaan, en dat zien we liever niet.

Waarschuwingsborden op fietspad Malpie

Waar dit aangewezen is staan borden op het fietspad om te waarschuwen dat er vanaf het fietspad gewerkt wordt. Dat is vooral ter hoogte van de Vaarvennen het geval, omdat daar voor de aannemer geen andere mogelijkheid is om te werken. Waar het kan, wordt vanaf het zandpad gewerkt.

De aannemer houdt ook rekening met drukte op het fietspad, dus in de ‘spitsuren’ werkt hij in principe niet vanaf het fietspad. Mocht u onverwacht toch ernstige hinder ondervinden laat het ons dan weten, alvast bedankt.

Achtergrond maatregelen

In september zijn de gemeente Valkenswaard en Natuurmonumenten, samen met Bosgroep Zuid Nederland, gestart met deze werkzaamheden in het Dommeldal bij de Malpie, tussen Borkel en Schaft en Valkenswaard.
De maatregelen zijn bedoeld om het ecologisch evenwicht in het gebied te herstellen; grondwater blijft langer in het terrein aanwezig en is voor planten beter beschikbaar en beekwater kan na overstroming sneller het terrein uit.

Voor de financiering van dit project heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar  gesteld in het kader van de Natura 2000/PAS.

Mooi toch.

Met vriendelijke groet,
Theo Geldens
wethouder Natuur

%d bloggers liken dit: