Wildcrossen

H&G vroeg eerder aandacht om het Wildcrossen in beschermende natuurgebieden tegen te gaan.

Met onder andere de portefeuille Natuur, Milieu en Duurzaamheid onder mijn vleugels kan ik alleen maar blij zijn met de gevoerde actie.

De prachtige en o zo kwetsbare natuur om ons heen moeten we koesteren en respecteren. Het heeft geen pas om te crossen in deze waardevolle gebieden. 

Acties tegen wildcrossen leiden tot staande-houdingen en boetes

Vanaf september van dit jaar tot nu zijn er vijf acties gehouden om het wildcrossen in de Brabantse natuurgebieden terug te dringen. Het ging hier vooral om het ‘off the road’ rijden en rijden met quads in de natuurgebieden. De natuurgebieden lijden enorm onder het wildcrossen en ook wandelaars, ruiters en andere bezoekers ervaren hinder. De uitgevoerde acties waren zeer succesvol: er zijn meerdere staande-houdingen verricht en boetes uitgedeeld.

Succesvolle actie

De acties waren een samenwerking tussen politie, provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Samen Sterk in Brabant (SSiB).  In totaal zijn de afgelopen maanden 16 personen staande gehouden  en werden 35 boetes uitgedeeld voor overtredingen. Hierbij ging het niet alleen om het crossen op plaatsen waar dit niet mag, maar werden er ook boetes gegeven voor het negeren van het stopteken, rijden zonder rijbewijs en rijden zonder verzekering. Ook waren niet alle voertuigen voorzien van een geldig kenteken. 

Naast de boetes van de politie ontvingen sommige wildcrossers ook een bestuurlijke boete vanuit de gemeente of de provincie.

U ziet een misstand, laat het mij direct weten

Theo Geldens 
wethouder Natuur, Milieu en Duurzaamheid