DEMENTIE..burgerinitiatief.

Dementie

In onze gemeente heeft een groep inwoners het (burger)initiatief genomen om te gaan werken aan een dementie vriendelijke gemeenschap in Valkenswaard, en daar ben ik blij mee !
Dit geweldige initiatief krijgt onder andere ondersteuning van 
Cordaad Welzijn, Stichting Zet en de gemeente Valkenswaard.


Helaas heb ik binnen de privé omgeving dementie van zeer dichtbij ervaren. Ik weet nu hoe moeilijk het is om hier als direct betrokkene goed mee om te gaan en alles een plekje te kunnen geven.
Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie de komende jaren toenemen en blijven er nog zoveel (medische) vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoe je het kunt herkennen, hoe ga je met een dergelijke situatie om, hoe kan je de eigen gevoelens een plek geven, welke mogelijkheden zijn er om dementerenden te ondersteunen en hun mantelzorgers de steun bieden die zij nodig hebben. 
Allemaal vragen die dan actueel worden!

In een dementie vriendelijke gemeenschap werken inwoners en lokale organisaties samen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie langer mee kunnen blijven doen in hun vertrouwde omgeving, de mantelzorgers ondersteunen en respecteren voor al het werk wat zij verrichten. Extra ondersteuning die zij allemaal verdienen en hierdoor de energie kunnen opbrengen om samen met de patiënten/cliënten dit zware werk langer vol te kunnen houden.

In Brabant heeft een aantal gemeenten deze beweging al ingezet.
De initiatiefgroep wil dit ook in Valkenswaard doen. 

Langs deze weg spreek ik mijn waardering uit voor deze initiatiefgroep, geweldig dat jullie dit hebben opgepakt!

Theo Geldens
wethouder