Extra Algemene Ledenvergadering

Afbeeldingsresultaat voor voorzitter

Voor dinsdag 3 december heeft het bestuur van H&G een
extra ALV uitgeschreven.
Tijdens deze bijeenkomst staat er een punt op de Agenda:

Voordracht nieuwe voorzitter H&G.

Dit naar aanleiding van de benoeming van de huidig voorzitter
Hans Bimmel tot raadslid.
De statuten schrijven voor dat een combinatie van raadslid
en bestuurslid niet is toegestaan.

Het bestuur heeft een kandidaat aangemeld voor deze procedure
bij onze secretaris.
Mocht u zich ook als kandidaat (lid van H&G) willen aanmelden dan kan dat bij het secretariaat van H&G. Tot één dag, uiterlijk maandag
2 december, worden aangemelde kandidaten meegenomen in de procedure.

Tot ziens op dinsdag 3 december bij Café de Oranjeboom in Dommelen.

Aanvang 20:00 uur.