War against “de Processierups”

De afgelopen weken waren diverse groepen 2e jaars leerlingen van Were Di 3 in Valkenswaard druk bezig met hun project ‘War against the processierups’.

Op verzoek van gemeente Valkenswaard maakten leerlingen in samenwerking met IVN, afdeling Valkenswaard-Waalre maar liefst 160 nestkastjes voor koolmezen. Deze kastjes zijn bedoeld om de bestrijding van de eikenprocessierups op natuurlijke wijze aan te pakken.

Officiële overdracht mezenkastjes

Op 26 november was er een officieel moment bij Were Di om het project af te sluiten. Daarbij werden de 160 koolmezenkastjes aan de gemeente overgedragen. Ook een delegatie van het IVN was hierbij aanwezig.
Het winnende groepje dat een (zeer uitzonderlijke) 10 heeft behaald voor het project, heeft een presentatie gehouden voor de wethouders en IVN-leden. Die waren onder de indruk van de creativiteit en inzet van de leerlingen. Ook coördinerend docent Pim Staals van Were Di is enthousiast.

Vervolg

De gemeente gaat binnenkort een deel van de mezenkastjes ophangen op plekken waar we niet preventief mogen/kunnen spuiten tegen de eikenprocessierups. Het IVN biedt het overige deel aan aan particulieren.
Inwoners die hier belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij het IVN, bij de heer Gerrit Klitsie, via een mail naar: gklitsie1947@kpnmail.nl. De ‘afnemers‘ van de kastjes komen in een monitoringssysteem van het IVN en krijgen ook informatie over het schoonmaken van de huisjes en dergelijke.

Alle deelnemende partijen kijken heel positief terug op een bijzonder leerzaam en succesvol project en staan open voor een vervolg!

Theo Geldens
Wethouder Natuur