Potten en vazen van 3000 jaar oud tentoongesteld

Heeft u het al gezien? In de rechtervitrinekast in de hal van het gemeentehuis staan sinds kort enkele potten en vazen uit de IJzertijd. Die zijn dus ongeveer 3000 jaar oud! Deze archeologische vondsten zijn in 2012 aangetroffen tijdens een opgraving op de voormalige Philipslocatie aan de Waalreseweg in Valkenswaard.

Enkele honderden jaren voor onze jaartelling lagen hier boerderijen die opgebouwd waren uit houten palen, lemen wanden en strooien daken. De aanwezigheid van kuilen en paalsporen met daarin handgevormd aardewerk en verbrande leem duidt erop dat hier in de IJzertijd gewoond en gewerkt werd. Hoewel aanzienlijke delen van het plangebied verstoord waren door de voormalige bebouwing, zijn er bij de opgraving spannende vondsten gedaan. Er werd onder meer een boerderij erf uit de Vroege IJzertijd, sporen van bewoning  en perceel scheidingen uit de Late Middeleeuwen (1000-1500 na. Chr.) aangetroffen.

We hebben de unieke potten en vazen in bruikleen gekregen van de provincie. U kunt de vondsten de komende tijd bewonderen in de vitrinekast in de hal van het gemeentehuis. Daar zullen ze de komende jaren tentoongesteld worden.

Theo Geldens
Wethouder Monumenten