Klimaatverandering

Steeds vaker krijgen we te maken met hevige regelval. Was er vroeger nog voldoende onverharde ruimte waar het water de grond in kon daar zien we vandaag dat kansen voor de natuurlijke verwerking van regenwater minimaal zijn. Tel daarbij op de ouderdom van onze riolering met beperkte capaciteit en je hebt een probleem.

Tijd dus om volop aan de slag te gaan. Inmiddels hebben we een belangrijk project afgerond in de Kreijenbeek, hebben we waterbekkens aangelegd bij het zwembad en de nieuwe sporthal en hebben we op tal van plaatsen de riolering vernieuwd. 

Nu is het tijd geworden om in de omgeving van de Warande de koe bij de horens te pakken.

Op woensdag 5 februari organiseert de gemeente van 18.30 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor bewoners van de Warande, Stadselaan, Reestraat en de Dasstraat. De bijeenkomst gaat over de vervanging van de riolering in de Warande en omgeving. Belangstellenden kunnen tussen 18.30 en 20.00 uur vrij binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en advies-en ingenieursbureau RA-infra lichten de plannen toe.

De locatie van deze inloopbijeenkomst is Cultuurcentrum De Hofnar op de eerste verdieping ruimte 1.09/ 1.10, aan de Hofnar 10 in Valkenswaard.

De gemeente nodigt bewoners van genoemde straten en wijkcommissie ‘De Turfberg Leeft’, per brief uit voor de bijeenkomst. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om op 5 februari te komen, maar heeft u wel vragen of suggesties? Dan kunt u een mail sturen naar daan.van.grieken@valkenswaard.nl.

Met vriendelijke groet,

Theo Geldens