Fractieverslag November 2022

CORONA HERSTELPLAN: sterker uit de Corona-crisis.

De Gemeente Valkenswaard ontvangt bijna 1,5 miljoen Euro van het rijk om
de Gemeenschap te verstevigen na de klappen door Corona.
Er is veel gebeurd. Veel mensen zijn teruggeworpen op zichzelf. 
Het verenigingsleven kwam zo ongeveer tot stilstand.
Ontmoeten voor jong en oudwas zeer beperkt.
Veel bedrijven hadden het ook moeilijk. 
Er volgden allerlei steunpakketten om niet om te vallen maar op het
persoonlijke vlak is er veel pijn geleden door het isolement.

Alsof dit niet genoeg is kwam daar boven op de oorlog in Oekraïne waardoor
producten duurder en schaarser geworden zijn met als grootste gevolg
de energiecrisis.
Dit komt uiteraard extra hard aan bij mensen onder of net boven
het bestaansminimum tot modaal. Daarbij niet uit het oog verliezend de mensen
die het ergste te verduren hebben: de burgers in de Oekraïne zelf!

De Coronagelden zijn vrij in te zetten door de Gemeente.
Let wel: het geld moet niet op. 

Er wordt ruim de tijd genomen om deze gelden goed te besteden en uiteraard het eerst waar de nood het hoogst is.
Er zijn 6 investeringslijnen benoemd. 

  1. Cultureel Valkenswaard
  2. Jongeren en jonge gezinnen
  3. Valkenswaard Ontmoet
  4. Sociaal sterker uit de Coronacrisis
  5. Gedragen gemeenschappen
  6. Sterk in je (thuis) werk

Het College voorstel is door de Gemeenteraad overgenomen; uiteraard met
de volledige steun van de H&G fractie. Daarnaast is er nog een pot voor de gestegen energiekosten. Het eerste “resultaat” is reeds bekend gemaakt.
Vijfhonderd inwoners van Valkenswaard met een minimuminkomen kunnen
op kosten van de Gemeente een duurzame wasmachine of koelkast aanschaffen
voor een maximum bedrag van € 600,00. Dit ter verlichting van de energienood.
Wij gaan er van uit dat deze “cheque” besteed gaat worden bij onze lokale ondernemers.

Tijdens het Coronadebat werden nog 2 moties in stemming gebracht:
Verduurzaming sportparken van de P.v.d.A. en
Toekomstbestendig maken van onze Musea door H&G.
Beide moties zijn aangenomen. Hierbij het verslag en de H&G motie Museumkwartier.

Jos Peters

Museumkwartier,
“ het kwartier” omdat je 15 minuten moet zoeken als toerist.

Burgers, verenigingen, sociëteiten, instellingen, etc. leiden onder
de gestegen prijzen van energie en bezuinigen. Ook onze Musea. 

Er ligt een plan van aanpak bij de gemeente om onze Musea toekomstbestendig te maken.
Er is ruimtegebrek om de exposities goed in beeld te brengen en om presentaties te kunnen aanbieden. Bij beide onderwerpen speelt het sterk verouderde gebouw een grote rol.
Gesprekken hierover zijn gaande met de wethouder en de ambtenaren.

Ik zal u zeggen dat ik niet onbevooroordeeld ben als zoon van een sigarenmaker, en het steendrukmuseum is de voorloper van het (grafische)vak wat ik uitgeoefend heb.
Daarbij voel ik me verbonden met “de Valkerij” en zeker met onze ereburger

Jacques van Gerwen. Als je met die man 1 uur praat – en dan moet je echt zelf op de stop knop drukken – en hoort hoe hij all over the World met alle egards ontvangen wordt ben ik van mening dat “de Valkerij” meer aandacht moet krijgen.

Iedereen zou onze geschiedenis moeten koesteren en zeker de Gemeenteraad. 
Het verklaart voor een deel wie we zijn en waar we van gekomen zijn. Daar bovenop hebben we twee Unesco-erfgoed nominaties gekregen. Dit is geen VOG vignetje van goed gedrag maar iets waar we trots op moeten zijn, volstrekt uniek is en we ook moeten willen uitdragen.  

ZICHTBAARHEID is daarbij van groot belang. Onze kunstschatten uit het verleden moeten
direct zichtbaar worden aangeboden, uitnodigen en verwonderen.
Niet alleen toeristen maar ook de eigen jeugd mag/moet onze geschiedenis kennen. 

Een zichtbare locatie is een verrijking voor de beide instellingen én voor ons allemaal. Vandaar deze Motie om hier extra aandacht voor te vragen. Eigenlijk om het College aan te sturen om alles in te zetten voor een positief resultaat. Wellicht kan hergebruik van het Carolusgebouw als woonlocatie daarbij een extra motivatie zijn.

Jos Peeters

MOTIE (klik hier)