Begroting 2023 – 2026

In de programmabegroting wordt vastgelegd hoeveel geld de gemeente binnenkrijgt en waaraan dit wordt uitgegeven.