Jaarrekening

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitgaven en inkomsten van de gemeente.