Financiën.

Nota Kaders

De Nota Kaders vormt de aftrap van de jaarlijkse beleids- en planning & control cyclus van de gemeente Valkenswaard.

Begroting 2023 – 2026

In de programmabegroting wordt vastgelegd hoeveel geld de gemeente binnenkrijgt en waaraan dit wordt uitgegeven.

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitgaven en inkomsten van de gemeente.