Woonvisie

In november heeft de gemeenteraad de nieuwe woonvisie 2023-2027 vastgesteld. Een belangrijk document waar we voor de komende periode de keuzes maken in onze woningbouwprioriteiten.

Dat we een uitdaging hebben op het gebied van (betaalbaar) wonen is duidelijk.

Voor jongeren en jonge gezinnen: hen hebben we hard nodig in onze gemeente en zonder hen, kunnen we onze voorzieningen niet behouden en hebben we minder mogelijkheden om goed voor onze ouderen te zorgen.  Maar ook voor onze oudere inwoners, die door de vergrijzing langer thuis blijven wonen en op een goede wijze zorg nodig hebben. Daarnaast hebben we te maken met de regionale schaalsprong, waardoor de druk op woningen in deze regio tot 2040 blijft toenemen. Om de opgaven te halen hebben we elkaar nodig: ontwikkelaars, corporaties en overheid. Daarom moeten we écht op zoek naar nieuwe mogelijkheden, tijdelijke mogelijkheden, een andere bril opzetten, in gesprek blijven met onze ontwikkelaars en met elkaar. 

Met het vaststellen van de woonvisie heeft de raad de kaders gecreëerd en ons het instrumentarium gegeven om ervoor te zorgen dat we de komende jaren kunnen blijven bouwen. Betaalbaar door de eisen van de woondeal toe te passen: voor elke grote ontwikkeling geldt dat 2/3 betaalbaar dient te zijn waarvan 1/3 sociale huur. Daarnaast proberen we door verschillende instrumenten toe te passen de doorstroming beter op gang te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze kaders en keuzes de komende jaren kunnen blijven bouwen en onze (nieuwe) inwoners een thuis kunnen geven.