Mobiliteitsvisie

De afgelopen jaren is er erg veel gebeurd op mobiliteitsgebied: er zijn diverse wegen aangepakt, de verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, de nieuwe inrichting in het centrum. Maar mobiliteit veranderd en we hebben richting de toekomst nog veel uitdagingen.

Zo staan we voor de uitdaging van de mobiliteitstransitie, waarbij we meer aandacht willen geven aan het OV en fietsvervoer richting Eindhoven. De ontwikkeling van HOV en Hubs, maar ook voor het faciliteren van de auto die in een dorpse omgeving als Valkenswaard nog steeds een belangrijke rol zal spelen. In het vastgestelde mobiliteitsplan hebben we de belangrijkste uitgangspunten bijeengebracht om voor de komende jaren een kader te hebben waaruit we kunnen gaan werken.

Een goede, toekomstgerichte balans tussen verkeersveiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid is hierbij het uitgangspunt. Tot stand gekomen op basis van participatie van veel organisaties, zoals de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en uiteraard de raad.

Daarnaast is er ook een concreet uitvoeringsprogramma waarmee we de komende jaren aan de slag gaan om de knelpunten en het toekomstbestendig inrichten van ons OV verder vorm te geven.

Ik ben trots dat er na 9 jaar weer een nieuwe visie is vastgesteld waar we als college mee aan de slag kunnen.