Nieuwe accomodatie Rugby De Vets

Nieuwe accommodatie voor rugby De Vets.

H&G onderschrijft de stelling dat sporten en het verenigingsleven essentieel zijn voor gezondheid en welzijn. Geen enkele twijfel hierover.

In Valkenswaard  is al ruim 40 jaar een rugbyclub actief, de Vets. Zo lang bestaat de vereniging al. Zeker de laatste 6 jaar is er door diverse partijen (door ambtenaren en leden van de vereniging). keihard gewerkt om een passende accommodatie te realiseren. Twee open dagen zijn er voor de gemeenteraadsleden georganiseerd voor inzage in de ( bouw)plannen.

Helaas zijn de kosten inmiddels een belangrijke factor geworden vanwege de prijsstijgingen van arbeid en materialen deels veroorzaakt door Corona en nieuwe wetgeving. We zijn zorgvuldig meegenomen in het proces maar er zijn nog diverse open einden. Binnen de H&G fractie bestaat de mening dat hier veel (belasting)geld voor ingezet wordt, waardoor zorgvuldigheid vereist is. In de informatievoorziening lezen wij dat er nog mee- en tegenvallers kunnen zijn en die kosten zullen dan verdeeld worden. Voor ons komt dit over als een open einde. Hier hebben wij toch enige moeite mee omdat hiermee toekomstige verassingen mogelijk blijken en wij daar geen zicht op hebben. Wij verwachten dan ook goed op de hoogte gehouden te worden als het kostenplaatje toch weer oploopt. En geven het college mee dat dat in principe niet meer mogelijk is.

Onze toekomstvisie sporten en bewegen is helder. Zo veel mogelijk inwoners en zeker de jongere generatie faciliteren om te gaan sporten. Er is meer dan voetbal, golf, paddel, tennis, atletiek en hockey. Ons sportpark is een verrijking voor onze gemeenschap. Rugby is een teamsport en draagt zeker bij aan terugdringen van de individualisering. Onze overtuiging is samen te vatten in “Duurzaam bouwen is een extra investering maar verdient zich zeker terug, op diverse vlakken “.

Wat realiseert de vereniging zelf? De vereniging zet zich in voor haar toekomst met heren-, dames- jeugd- en Walking Rugby. De vereniging heeft duidelijk potentie in ledengroei. De eigen inzet om de vernieuwbouw op te pakken is positief te waarderen.

Bij onze onderwijsgebouwen is het normaal om de investering te spreiden over 40 jaar. Dit kan ook met een accommodatie voor een vereniging, die ook (in)direct maatschappelijke taken verzorgd. Overigens betaalt de vereniging de Vets huur aan de gemeente voor het gebruik van de kantine. 

Rugby is een erkende wereldsport en verovert een plaats binnen de huidige (gezondheid) ontwikkelingen van Brainport. 

De fractie H&G steunt het college voorstel van harte, de Vets verdienen dit.

Het collegevoorstel is aangenomen en De Vets kunnen aan de slag met de voorbereidingen.
Succes De Vets en maak onze woorden waar!

Jos Peters, namens fractie H&G