“De Wedert”

Voorzitter collega raadsleden luisteraars.

Zoal is in de commissie al is verteld ,  rammelt het rapport van alle kanten die onze H&G tenen doen krommen  dit vormt een  basis voor het besluit dat wij vandaag gaan nemen.

In de inleiding twee regels waar ik graag even naar refereer:

De wens van de gemeente Valkenswaard is een openbaar toegankelijke locatie waar inwoners van Valkenswaard en de regio elkaar ontmoeten, inspireren en kunnen sporten.

En

De doelstelling van de gemeente is de locatie rendabel te maken door de bezettingsgraad te verhogen, het bestedingspatroon per persoon te verhogen en de organisatie van events. Een gezonde exploitatie is het doel!

Laat het 100% duidelijk zijn, H&G onderschrijft de zojuist genoemde stellingen NIET.

Het beschikbaar houden van het openbaar zwembad is geen wens, nee het is een MUST. H&G heeft het eerder uitgesproken:  zolang als wij bestaan zullen wij blijven knokken voor het behoud van deze voorziening voor de inwoners van onze gemeente, jong en oud, arm of rijk, alleenstaand of gezin

De Wedert is en blijft ons openbaar binnenbad, buitenbad, ligweide en sportcomplex. De horeca is de daaraan ondersteunende voorziening.

Een betere openstelling, betere toegankelijkheid en de uitbreiding met passende activiteiten kunnen bijdragen aan een betere exploiatie maar de bezoekers van deze prachtige accommodatie zijn geen melkkoeien om te komen tot een rendabele horeca exploitatie. De horeca is en blijft wat ons betreft ondersteunend aan de voorzieningen van het complex en vormt geen doel op zich.

Dat is ook de reden dat wij het amendement van VVD, SVV graag steunen
de overwegingen zijn zo als ze zijn maar het besluit pas bij onze Ideeën
Wij verwachten een duidelijk voorstel met onderbouwing zodat de Raad de Keuze kan maken.

Voorzitter, ik ga afronden. De onderbouwing rammelt en is buitengewoon slecht, een dikke onvoldoende. Dit neemt echter niet weg dat we instemmen met het voorliggende voorstel.

Dit omdat het verstandig is eens goed te kijken naar de mogelijkheden die het complex te bieden heeft. Na de bouw gooide met name Corona roet in het eten en dit kwam de exploitatie ten dienst van de bezoekers niet ten goede. De vele gebruikers van het buitenbad en de ligweide moesten het doen zonder fatsoenlijke kleedhokjes, en fatsoenlijke horeca. Met dit besluit een nieuwe start maar wat ons betreft ook een duidelijke boodschap. De Wedert, sporthal, zwembad en ligweide nemen een belangrijke plek in binnen onze gemeenschap, goedkoop, laagdrempelijk en toegankelijk voor iedereen die daaraan behoefte heeft, dat is zo en dat blijft zo wat H&G betreft.

Peter Plompen