Update Februari 2024

Beste H&G leden,
Afgelopen donderdag was er weer raadsvergadering, een volle vergadering waarin H&G al haar acties gelukkig gesteund zag door de meerderheid van de raad. Wat hebben we ingebracht?
Bodemonderzoek Volkstuintjes
Afgelopen zaterdag was er een uitzending van Pointer (terug te luisteren: link over de vervuiling van de Dommel. Ook hadden zij zelf onderzoek gedaan naar de vervuiling van het slib, waaruit bleek dat het zwaar vervuild is door meerdere zware metalen. Dit roept de vraag op of het nog wel veilig is om groente te eten van de volkstuintjes die grenzen aan de Dommel. Wij vinden dat de inwoners recht hebben om dit te weten en dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor de gezondheidsbescherming van onze inwoners. Daarom hebben we aan het college gevraagd initiatieven te nemen om hierin duidelijkheid te krijgen.
Herdenken bevrijding Valkenswaard
H&G vindt het belangrijk om de bevrijding van 80 jaar geleden groots te vieren en dat de gemeente hier een actieve, duidelijke, coördinerende en faciliterende rol inneemt. We hebben samen met de partijen Samen voor Valkenswaard en Vitaal daarom een amendement ingediend die hiertoe oproept en waarin het maximale budget hiervoor verhoogd wordt tot een ton.
Motie maatschappelijke functie van de Wedert
Uit representatief onderzoek is gebleken dat de jeugd van Valkenswaard behoefte heeft aan een plek waar ze ontspannen kunnen samenkomen om gezamenlijk schoolwerk te doen. De kantine van de Wedert kent daluren en is mogelijk een geschikte plek hiervoor. Daarom hebben we aan het college gevraagd om samen met de jongeren te bekijken of het realiseerbaar is om hier, of eventueel in andere maatschappelijk gebouwen, een dergelijke ruimte voor hen te realiseren.
Vuurwerkshow
Aangezien de overlast van vuurwerk aan het toenemen is, maar een verbod op het afsteken van vuurwerk ons inziens niet haalbaar is, wil H&G dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid instelt. Hierbij hoort een voorlichtingscampagne op scholen, maar ook een vrij toegankelijke vuurwerkshow op een centrale plek in Valkenswaard.
Brandweermuseum
Ondanks dat de raad al in juni 2023 een budget had gegeven van 185 duizend aan het burgerinitiatief om een brandweermuseum te realiseren, liepen de vrijwilligers vast in de voortgang. We hebben er bij het college op aangedrongen hier meer actie in te ondernemen.
Zomeravondfeest
De roep om de zomeravondfeesten terug te laten keren is er al langer. H&G wil dat Valkenswaard een bruisende gemeente blijft. Daarom hebben we het college opgeroepen om samen met de horeca ondernemers initiatieven te nemen om in augustus 2025 weer een zomeravondfeest te organiseren.
Mvg namens fractie H&G
Stefanie van den Berg
Fractieleider H&G