Artikel ED

Datum: 27-02-2024

Raadslid Stefanie van den Berg bij de Dommel in haar woonplaats Dommelen
Raadslid Stefanie van den Berg bij de Dommel in haar woonplaats Dommelen © Charlotte Verhagen / DCI Media

Op zoek naar de werkelijke gezondheidsschade van het water uit de Dommel, merkt Stefanie van den Berg dat overheden vooral naar elkaar wijzen en dat actie uit blijft. ,,Zo ga je niet met ongeruste burgers om!”, vindt ze.

Ze heeft op veel vragen over de staat van de Dommel en z’n directe omgeving geen antwoord paraat, merkt de fractievoorzitter van Helder en Gedreven in de gemeenteraad van Valkenswaard. De onrust hierover is flink toegenomen, sinds meer bekend is over de grote hoeveelheden giftige stoffen (thallium, cadmium en sulfaten) die zinkfabriek Nyrstar vanuit het Belgische Pelt op een aftakking van de Dommel loslaat.

,,Dat bericht eind vorig jaar heeft hier veel mensen wakker geschud. En toen kwamen de vragen: Kunnen we nog wel veilig zwemmen in die Dommel? Kunnen we de vis eten, die we eruit halen? Zit de vervuiling misschien ook al in het grondwater? Hoe vervuild ís het slib eigenlijk, dat na overstromingen op de oevers blijft liggen? En wordt dat nog opgeruimd en zo ja, wanneer en door wie?

Veel vragen dus. Maar zie er maar eens antwoorden te krijgen. ,,Het waterschap vond dat we ons onnodig druk maakten, toen we ons daar meldden. Ze wachten daar vooral op 2026, als de verlenging van de lozingsvergunning op de agenda staat. En ondertussen ‘monitoren’ ze de vervuilingsgraad. Ik vind dat laks en veel te afwachtend. De Dommel stinkt, het water is brak en dat slib ziet er onbetrouwbaar uit. Maar hóe ongezond? Dat kan niemand je vertellen. Dus moeten er metingen komen. Van dat slib, het rivierwater en het grondwater, het liefst zo snel mogelijk. Maar daarover hoor ik het waterschap en onze gemeente niet. Omdat het veel geld gaat kosten waarschijnlijk. Zeker het opruimen van die troep.”

Boze brief

Dan maar een breed politiek-maatschappelijk front mobiliseren, om zo meer druk op overheden uit te oefenen, dacht Van den Berg. In no time had ze de complete raad achter een motie om vanuit het gemeentebestuur een boze brief naar de gemeente Pelt te sturen. Met daarbij een verzoek om daar ook andere Dommelgemeenten toe te verleiden. Het resultaat viel tegen. ,,Alleen Waalre heeft gereageerd. En ons eigen college heeft zelf de brief niet eens verstuurd. Omdat het daar niet het bevoegde gezag voor is, kregen we te horen. Dat ligt kennelijk bij de provincie en de Omgevingsdienst.”

En zo wordt er vooral veel op elkaar afgeschoven en gebeurt er uiteindelijk weinig tot niets, vat het raadslid uit Dommelen samen. ,,Zo ga je niet met ongeruste burgers om. Dat slib ligt alweer weken op oevers en akkers. Zoek uit of het kwaad kan en ruim het zo snel mogelijk op als dat nodig is. Wie de rekening betaalt zien we later wel.”

De Koning reageerde niet op mijn brief. Misschien is het niet urgent genoeg
-Stefanie van den Berg, raadslid H&G

Op zoek naar een extra hulplijn, schreef Van den Berg onlangs ook koning Willem-Alexander aan. ,,Hij hoeft zich van die overheidsprotocollen niets aan te trekken en kan mogelijk iets forceren, leek me. Zeker door zijn affiniteit met water leek me dit een mooie case voor hem.” Maar de koning liet niets van zich horen. ,,Misschien was het niet urgent genoeg”, vermoedt Van den Berg. Haar brief werd doorgestuurd naar het ministerie. Daarna bleef het stil.

,,Een gezonde leefomgeving is niet vanzelfsprekend. Die hebben we hard te koesteren. De overheid moet daar op toe zien en de inwoners beschermen als dat nodig is. En zich niet verschuilen achter normen waar net wél of net niet aan wordt voldaan. En al helemaal niet gaan wijzen naar anderen. Laten we hopen dat er snel onderzoek komt en dat de uitslag meevalt. Tijd voor antwoorden in ieder geval. Er zijn nu vooral vraagtekens. Veel te veel!”

reacties op dit artikel: San.van.suchtelen@ed.nl

geplaatst met toestemming van ED.